Symptomen på magsäckscancer kan vara:

  • viktnedgång
  • smärta i övre delen av buken
  • dålig aptit
  • illamående
  • sväljningssvårigheter
  • blodig kräkning

 

Magsäckscancer orsakar nödvändigtvis inga besvär i början eller endast litet. Därför konstateras sjukdomen ofta först då den metastaterat sig eller spritt sig genom tarmväggen.

Magsäckscancer fastställs genom undersökning av en provbit som tas i samband med gastroskopi (inspektion av magen från insidan). Magsäckscancer behandlas med operation, strålbehandling och cytostatika. Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Vårdplanen är alltid individuell.

 

Läs mera här

Magsäckscancer (Terveyskirjasto, på finska)

Magsäckscancer (Syöpäjärjestöt, på finska)

Maghuset (Terveyskylä, på finska)

03.12.2020 forskningsskötare