De vanligaste formerna av hudcancer är

  • basaliom det vill säga basalcellscancer
  • skivepitelcancer
  • melanom

Melanom är allvarligare än andra former av hudcancer eftersom det finns en risk att den metastaserar (sprider sig). Melanom ser oftast ut som en pigmentförändring på frisk hud. I typiska fall är färgförändringen brokig och kanterna är inte klart avgränsade. Ibland blöder hudförändringen.

Eftersom melanomet syns på huden är det i princip möjligt att göra diagnosen i ett tidigt skede, då utsikterna ännu är goda. Risken för att diagnosen och behandlingen fördröjs ökar, om hudförändringen inte ser ut som ett melanom: ibland kan hudförändringen sakna helt mörkt pigment och på fotsulan kan ett melanom se ut som en vanlig vårta.

Den viktigaste behandlingsformen är operation. Avsikten med operationen är att avlägsna hela tumören och att identifiera eventuella metastaser i ett så tidigt skede som möjligt.

Största delen av patienterna botas helt.

Melanom som spridit sig kan behandlas med

  • strålbehandling
  • cytostatika
  • målriktadbehandling
  • immunoterapi, till patienter med hög risk för återfall. Immunoterapi effektiverar kroppens egen försvarsmekanism mot cancercellerna.

Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Vårdplanen är alltid individuell.

 

Läs mera här

Hudcancer (Cancerorganisationerna)

Handbok för hudcancerpatienter (Cancerpatienterna i Finland rf)

Hudens tumörer (Terveyskirjasto, på finska)

Hudmelanom (Terveyskirjasto, på finska)

Hudtumörer (Terveyskylä, på finska)

 

13.01.2021 Forskningsskötare