Prostatacancer är den vanligaste cancern hos män.

Den är också den vanligaste förekommande cancerformen bland hela befolkningen. Sjukdomen medför oftast inga symptom. Om symtom förekommer, kan de vara olika urineringssvårigheter eller smärta vid urinering.

Prostatacancer konstateras med hjälp av provbit som tas med ultraljudsstyrning.

Behandlingen beror på cancerns art och spridning. Prostatacancer behandlas med operation, strålbehandling och hormonbehandling. Om det är frågan om spridd prostatacancer kan också cytostatika och andra stödbehandlingar användas. Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Vårdplanen är alltid individuell.

 

Läs mera här

Prostatacancer (Cancerorganisationerna)

Prostatacancer (God medicinsk praxis)

Prostatacancer (Cancerpatienterna)

Prostatacancer (Terveyskirjasto, på finska)

Prostatacancer (Terveyskylä, på finska)

PROPO (Finlands prostatacancerförening ry, på finska)

 

03.12.2020 forskningsskötare