Sarkom är ett gemensamt namn för cancer i kroppens stödjevävnad. Stödjevävnaderna är skelett, brosk, bindvävnad, fettvävnad, blodkärl och muskler. Sarkom omfattar en grupp tumörer som är mycket olika och sällsynta.

Vid sarkom misstanke tar läkaren grovnålsbiopsi eller en provbit, som patologen undersöker.

Sarkomen är sällsynta och skiljer sig från varandra. Därför är behandlingen alltid individuell. Oftast inleds dock behandlingen med operation. Vid behov ges ytterligare strålbehandling eller cytostatika. Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

 

Läs mera här

Skelettsarkom (Terveyskirjasto, på finska)

Mjukdelssarkom (Terveyskirjasto, på finska)

Sarkom (Syöpäjärjestöt, på finska)

 

25.01.2021 Forskningsskötare