Det att man insjuknar i cancer ändrar en människas liv plötsligt och på ett avgörande sätt. Det blir ett avbrott i den trygga, bekanta vardagen och man får uppleva att vara sjuk och få behandlingar. Känslor som rädsla, ångest och osäkerhet inför framtiden kan förekomma dagligen, för trots att vårdresultaten är goda har cancer alltjämt dåligt rykte och många frågor uppstår i samband med sjukdomen.

Cancerbehandlingen i Finland är bland de bästa i världen. Allt flera patienter tillfrisknar antingen helt eller så att sjukdomen kan behandlas och hållas under kontroll långa tider. Det att man genomgår cancerbehandling är dock en tung tid såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Behandlingsåtgärderna, utrustningen och situationerna kan kännas konstiga och skrämmande. Det behövs mycket information och svar på många frågor. Med hjälp av dem är det lättare att klara av behandlingarna och deras biverkningar och också hur de inverkar på livet i övrigt.

De viktigaste behandlingsformerna vid cancer är operation, strålbehandling och behandling med olika cancermediciner. Ibland använder man endast en behandlingsform, men i allmänhet behövs flera av dem för att garantera bästa möjliga resultat.

Allmän information om strålbehandling får du från följande anvisningen:

För dig som får strålbehandling

 

 

26.10.2017 Sädehoito1