Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Finland. Den får sin början i körtelvävnaden på insidan av tjocktarms- eller ändtarmsslemhinnan.

Vanliga symtom vid tarmcancer är ändrad tarmfunktion, till exempel diarré eller förstoppning. Blod i avföringen kan också förekomma.

Tarmcancer konstateras oftast med kolonoskopi, undersökning av tarmen via ändtarmen. Under kolonoskopin läkaren tar en provbit för undersökning.

Tarmcancer kan botas med hjälp av operation. Där man avlägsnar den sjuka delen av tarmen och den omgivande vävnaden. Under operationen anläggs ofta en stomi, det är en öppning på magens framsida för tömning av avföringen i en stomipåse. Stomin kan vara tillfällig eller bestående.

Den operativa behandlingen kan kompletteras med cytostatika. Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt. 

Det ges ofta strålbehandling före en ändtarmscancer operation. Strålbehandlingen kombineras vid behov med cytostatika.

Vårdplanen är alltid individuell.

 

Vårdkedja

Tarmcancerns vårdkedja (på finska)

Läs mera här

Colores (Finlands Tarmcancerförening rf)

Tarmcancer (Terveyskirjasto, på finska)

Tarmcancerhuset (Terveyskylä.fi, på finska)

Finnilco (Järjestö avanneleikatuille, på finska)

19.11.2020 Forskningsskötare