Det vanligaste symtomet på testikelcancer är en knöl i testikeln.

Testikelcancer indelas i två former:

  • seminom det vill säga elakartad tumör utgående från omogna könsceller
  • non-seminom det vill säga övriga testikeltumörer

I allmänhet har testikelcancer en god prognos, det vill säga många tillfrisknar.

Sjukdomen behandlas genom att operera bort testikeln, orkiektomi. Behandlingen kan ytterligare kompletteras med cytostatika och ibland med strålbehandling. Cytostatika används då det är frågan om spridd testikelcancer. Cytostatika är mediciner som förstör cancercellerna. Cytostatikabehandlingen kan ges med dropp intravenöst eller som tablett/kapsel oralt.

Vårdplanen är alltid individuell.

 

Läs mera här:

Testikelcancer (Terveyskirjasto, på finska)

Testikelcancer (Syöpäjärjestöt, på finska)

Testikelcancer (Terveyskylä, på finska)

 

 

25.01.2021 Forskningsskötare