Det rekommenderas att alla cancerpatienter och speciellt patienter vars läkemedelsbehandling försvagar immunförsvaret tar coronavaccin. Under läkemedelsbehandling kan vaccinets effekt bli svagare än normalt, men även ett sämre skydd kan vara till nytta. Det rekommenderas även att familjemedlemmar tar coronavaccinet.

Vasa sjukvårdsdistrikts vaccinationsordning framskrider enligt Hälsa och välfärd institutets (THL) nationella anvisningar. 

Enligt THL vaccineras cancerpatienter under 70 år efter att den äldre åldersgruppen vaccinerats. Den exakta tidpunkten är ännu oklar. Enligt nuvarande riktlinjer vaccineras cancerpatienternas anhöriga efter att personer som hör till riskgrupp vaccinerats. Det lönar sig att följa med den regionala och landsomfattande informationen om hur vaccineringen framskrider och eventuella förändringar i vaccinationsordningen.

Läs mer om Hälsa och välfärd institutets (THL) informations om vaccinationsordning och covid-19 sjukdomens riskgrupper.

Coronavaccinationerna genomförs via den egna hälsocentralen. Lämplig tidpunkt för vaccinationen är åtminstone några dagar innan en ny medicinbehandlingskur. Vaccinationseffekten är bättre om det är två veckor eller mer till följande medicinkur och att du hunnit återhämta dig från föregående kur.  Den egna hälsocentralen ordnar vaccineringen enligt THL:s anvisningar.

Mera information fås från din vårdande enhet.

05.02.2021 redaktion_toimitus