På åtgärdsdagens morgon ska du äta en lätt frukost hemma, t.ex. gröt, fil, yoghurt, välling (ej smörgås eller frukt). Du får även dricka kaffe eller te. Ta dina morgonmediciner som vanligt om inte annat ordinerats. Om du hade medicinpaus inför koronarangiografin skall du också ha paus inför ballongutvidgningen.

En lindrig förkylning är inget hinder för åtgärden, men ifall du insjuknar i influensa med feber och/eller hosta dagarna före åtgärden önskar vi att du kontaktar hjärtstation.

 

Åtgärdens utförande:

Ballongutvidgningen görs i samma utrymmen som kranskärlsundersökningen (koronarangiografin) och går till på ungefär samma sätt. Ballongkatetern förs via kanylen i ljumsken eller via handleden till blodkärlsförträngningen. När ballongen är på plats och fylls med tryck utvidgas det förträngda blodkärlet. Blodflödet i kärlet blir för en kort stund blockerat och förorsakar ibland smärtor i bröstet. När ballongen töms efter en kort stund försvinner oftast de eventuella smärtorna.

I de flesta fall sätts en stent (metallstödnät) in i kranskärlet för att hålla blodkärlet utvidgat. I samband med stentning påbörjas en medicin (Plavix eller Clopidogrel) som skall förhindra proppbildning i stenten. Medicinen skall du ta dagligen enligt läkarens ordination.

Efter ballongutvidgningen flyttas du tillbaka till avdelningen eller vid behov till hjärtövervakningen. Om åtgärden gjorts via ljumsken är du sängpatient några timmar efteråt.

 

Utskrivning:

Utskrivning sker samma dag eller följande dag. Om du utskrivs redan samma kväll vore det önskvärt att du har någon med dig hemma på kvällen/natten. Efter åtgärden får du inte själv köra bil från sjukhuset. Reseintyg fås på begäran för tur- och returresan. Sjukskrivningen är kort, högst en vecka, beroende på hur fysiskt ansträngande arbete du har.

 

Läkemedel:

Aspirinpreparat (Primaspan, Aspirin, Aspirin Cardio eller Disperin) skall tas regelbundet 100 mg/dygn minst en vecka före ballongutvidgningen. Aspirinpreparat är receptfria mediciner och får köpas på apoteket.

Ta kontakt till hjärtstation om du använder Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana! 

  • Vätskedrivande mediciner (t.ex. Furesis, Diurex, Spiresis): Håll paus undersökningsdagen.
  • Antiinflammatoriska värkmediciner (t.ex. Burana, Arcoxia, Ibuprofen): Om möjligt pausa tre dagar före undersökningen (åtminstone undersökningsdagen).
  • Omega-produkter: Pausa fem dagar före åtgärden.
  • Diabetesmedicinerna som innehåller metformin (t.ex. Metforem, Diformin, Glucophage): Håll paus undersökningsdagen och dagen efter undersökningen. Vid behov hålls medicinen på paus upp till tre dagar. Du får skilda ordinationer vid utskrivningen.

Diabetiker som använder insulinpump och/eller glukossensor: Röntgenstrålarna, som används under undersökningen/åtgärden, kan störa pumpens/sensorns funktion. Därför ska du koppla bort pump och sensor och ta ditt reservsystem med insulinpennor i bruk före undersökningen/åtgärden. Du startar ditt reservsystem senast undersöknings-/åtgärdsdagens morgon och fortsätter med reservsystemet hela undersökningsdagen. Därefter kan du övergå till ordinarie pumpbehandling. Vid oklarheter kan du kontakta ansvarig diabetesskötaren på Vasa Centralsjukhus.

Om du använder insulinpenna, astmainhalator eller ögondroppar, så ber vi dig ta med dem till sjukhuset. Övriga receptmediciner erhålls på sjukhuset.

20.08.2020 Sydänasema