Åtgärdens utförande:

Ballongutvidgningen görs i samma utrymmen som kranskärlsundersökningen (koronarangiografin) och går till på ungefär samma sätt. Ballongkatetern förs via kanylen i ljumsken eller via handleden till blodkärlsförträngningen. När ballongen är på plats och fylls med tryck utvidgas det förträngda blodkärlet. Blodflödet i kärlet blir för en kort stund blockerat och förorsakar ibland smärtor i bröstet. När ballongen töms efter en kort stund försvinner oftast de eventuella smärtorna. I de flesta fall sätts en stent (metallstödnät) in i kranskärlet för att hålla blodkärlet utvidgat. I samband med stentning påbörjas en medicin (Plavix eller Clopidogrel) som skall förhindra proppbildning i stenten. Medicinen skall du ta dagligen enligt läkarens ordination. Efter ballongutvidgningen flyttas du tillbaka till avdelningen eller vid behov till hjärtövervakningen (CCU). Om åtgärden gjorts via ljumsken är du sängpatient några timmar efteråt.

 

Utskrivning:

Utskrivningen sker 1-2 dagar efter ballongutvidgningen. Efter åtgärden får du inte själv köra bil från sjukhuset. Reseintyg fås på begäran för tur- och returresan. Sjukskrivningen är kort, högst 1 vecka, beroende på hur fysiskt ansträngande arbete du har.

 

Övrigt:

Flygplatsernas metalldetektorer skadar inte stenten (metallstödnätet) och orsakar inte alarm. Intyg över att du har stent behövs inte.

Magnetundersökning (MRI) kan göras om man har stent.

Ballongutvidgning botar inte kranskärlssjukdom, sjukdomen finns där också efter ingreppet. Därför är det viktigt att ta sig an riskfaktorerna såsom höga blodfettvärden (kolesterol), tobaksrökning, högt blodtryck (hypertoni), övervikt och fysisk inaktivitet. 

 

14.08.2017 Redaktion_Toimitus