Syftet med åtgärden

Vårdstrumpans syfte är att förbättra cirkulationsflödet och minska svullnad i benet.

Undersökningens förlopp

Läkaren ordinerar åt patienten användning av vårdstrumpor. Patienten får sedan en tid för strumpmätning. I samband med detta ger sköterskan mer information om strumpans vård och strumpans användning.  

 

Vårdstrumpans tryck är som störst vid vristen, varifrån trycket sedan stegvis minskar upp mot benet. Strumporna beställs alltid efter patientens egna mått. Strumporna användes från morgon till kväll.

 

Med tiden minskar strumpornas elasticitet, varvid vårdresultatet försämras. Därför bör man beställa nya vårdstrumpor efter sex månaders användning.

Kontaktuppgifter

Kärlsköterskan tfn 06 213 1534  (må, ti, to kl. 14.30 – 15)

14.12.2015 kirurgiska polikliniken 1