En frisk människas blodtryck varierar ständigt, bl.a. beroende på den fysiska aktiviteten. Hos en del människor är blodtrycksnivån ständigt förhöjd och man talar då om hypertoni eller blodtryckssjukdom. Ett förhöjt blodtryck ger i allmänhet inga symtom. Det finns flera olika orsaker till förhöjt blodtryck. Livsstilen har en avgörande betydelse, men också olika ärftliga faktorer.

Endast hos ett fåtal människor hittar man en specifik sjukdom, t.ex. ett njurfel eller en hormonproducerande tumör, som orsakar blodtryckssjukdomen. Största delen (95 % ) av patienterna lider av s.k. essentiell eller primär blodtryckssjukdom där man inte kan påvisa någon direkt orsak till det onormalt höga blodtrycket. Det kan då vara fråga om levnadsvanor som ger ett högt blodtryck:

 • riklig användning av koksalt
 •  riklig alkoholanvändning
 •  brist på motion
 • övervikt 
 • stress

Om blodtrycket permanent är förhöjt belastas hjärtat och hela blodcirkulationssystemet. Förkalkningen av blodkärlen påskyndas och därmed ökar risken att insjukna i kranskärlssjukdom och slaganfall.

Behandling av högt blodtryck:

Ett förhöjt blodtryck behandlas genom förändringar i levnadsvanorna:

 • minska på saltet
 • gå ner i vikt
 • motionera mera
 • reducera alkoholintaget
 • ät mindre fett
 • sluta röka

Medicinering:

Ifall blodtrycket trots förändringar i levnadsvanorna inte normaliseras på några månader påbörjas medicinering: betablockerare, ACE-hämmare, kalciumhämmare eller diuretika. Dessa sänker alla blodtrycket på lite olika sätt. Ofta använder man en kombination av olika preparat för att få en bra effekt.

15.01.2021 Hjärtavdelningen 2