Syftet med undersökningen är att utreda olika rytmstörningar och möjligheten att behandla dem. Direkt efter undersökningen kan man göra en ablationsbehandling och med den försöka bota den rytmstörning som du lider av. Ablationsbehandling tillämpas vanligen på rytmstörningar som har sitt ursprung i hjärtats förmak. Då har man hjärtklappningsepisoder orsakade av en medfödd extra ledningsbana i hjärtat. Extra ledningsbanor kan förekomma i närheten av atrioventrikulärknutan eller mellan förmaken och kamrarna.

En lindrig förkylning är inget hinder för undersökningen, men hjärtstationen ska kontaktas vid  influensa med feber och/eller hosta dagarna före undersökningen.

Undersökningen görs inte om patienten är gravid. För att säkerställa detta tar vi ett graviditetstest (blodprov) av alla kvinnor i fertil ålder som kommer för denna undersökning/behandling.

Du måste vara oäten 6 timmar före undersökningen. Morgonmedicinerna får tas med lite vatten, om inte annat ordinerats.

­­­­­­­­­­­­­Om du använder Omega-produkter ska du pausa dem fem dagar före åtgärden.

 

Undersökningens förlopp

Undersökningen utförs i lokalbedövning via högra eller vänstra lårvenen. Ljumskvecket bedövas och i lårvenen sätter man in en kanyl. Via kanylen leder man de tunna undersökningskatetrarna till hjärtats högra förmak, högra kammare, hjärtskiljeväggen och hjärtvenen. När katetrarna är på plats försöker man provocera fram en rytmstörning. Med hjälp av EKG-registreringar undersöks rytmstörningens art.

Direkt efter undersökningen kan man göra en ablationsbehandling. Genom en ablationskateter leder man radiofrekvensenergi, som värmer upp kateterns spets till 60-70 grader. Detta gör att retledningsbanan skadas så att den inte längre förmår orsaka någon rytmstörning. Ingreppet räcker 1-2 timmar. Efter undersökningen förs du tillbaka till avdelningen och måste vara sängliggande i 3 timmar.

Utskrivning

Utskrivning sker samma dag eller följande dag. Sjukledighet skrivs för en vecka. Efter undersökningen får man inte själv köra bil från sjukhuset. Reseintyg fås på begäran för tur- och returresan.

Eftervård

Det är skäl att i fem dygn undvika att lyfta tungt, cykla, simma, bada bastu eller ta ett hett bad. Dusch är tillåtet ett dygn efter undersökningen/behandlingen.

Låt den sterila kompressen vara kvar på såret det första dygnet och håll såret torrt och rent. Byt vid behov till torra kompresser om det fortfarande sipprar litet blod från såret eller om kompresserna blivit våta.

Ljumsken kan vara öm och lite rodnande en tid och du kan känna en liten uppsvullnad några veckor efter ingreppet.

Ifall besvär uppstår från punktionsstället är det skäl att kontakta hjärtstation.

29.11.2019 Sydänasema