Syftet med undersökningen:

Med hjälp av tryckmätning i kranskärlen ser man förträngningens svårighetsgrad och kan därefter avgöra om det krävs vidare åtgärder.

Åtgärdens förlopp:

Efter lokalbedövning sätts en kanyl i artären i ljumsken eller i handledsartären. Därefter förs en kateter upp till kranskärlets mynning och via den sätts sedan en FFR-kateter in i det kranskärl man vill undersöka. Åtgärden är smärtfri och resultatet ses och analyseras genast.

 

Utskrivning:

Ifall man gör en ballongutvidgning efter FFR-undersökningen stannar du över natten på sjukhuset. I övriga fall hemskrivs du ev. redan på eftermiddagen eller kvällen. Efter undersökningen får du inte själv köra bil från sjukhuset. Reseintyg fås på begäran för tur- och returresan.

 

Eftervård:

Om undersökningen gjorts via ljumsken är det skäl att i 5 dygn undvika att lyfta tungt, cykla, simma, bada bastu eller ta ett hett bad. Om undersökningen gjorts via handleden räcker det med att undvika ovanstående till följande dag. Ifall besvär uppstår från punktionsstället ska du kontakta hjärtstation.

14.12.2015 Hjärtstation