Med hjälp av tryckmätning i kranskärlen ser man förträngningens svårighetsgrad och kan därefter avgöra om det krävs vidare åtgärder.

 

Ta kontakt till hjärtstation om du:

  • tidigare haft kontrastmedelsreaktion eller har jod-allergi.
  • har feber eller en infektion. En lindrig förkylning är inget hinder för undersökningen.
  • om du är gravid. För att säkerhetsställa detta tar vi ett graviditetstest (blodprov) av alla kvinnor under 50 år.

 

På undersökningsdagens morgon ska du äta en lätt frukost hemma, t.ex. gröt, yoghurt (ej smörgås eller frukt). Du får också dricka kaffe eller te. Ta dina morgonmediciner om inte annat ordinerats (se under rubriken läkemedel). Om du hade medicinpaus inför koronarangiografin skall du också ha paus inför tryckmätningen. Om du använder Omega-produkter ska du pausa dem fem dagar före åtgärden.

 

Om du använder insulinpenna, astmainhalator eller ögondroppar, så ber vi dig ta med dem till sjukhuset. Övriga receptmediciner erhålls på sjukhuset.

 

Åtgärdens förlopp:

Efter lokalbedövning sätts en kanyl i artären i ljumsken eller i handledsartären. Därefter förs en kateter upp till kranskärlets mynning och via den sätts sedan en FFR-kateter in i det kranskärl man vill undersöka. Åtgärden är smärtfri och resultatet ses och analyseras genast.

 

Utskrivning:

Du blir utskriven samma kväll eller följande dag. Efter undersökningen får du inte själv köra bil från sjukhuset. Reseintyg fås på begäran för tur- och returresan.

 

Eftervård:

Om undersökningen gjorts via ljumsken är det skäl att i fem dygn undvika att lyfta tungt, cykla, simma, bada bastu eller ta ett hett bad. Om undersökningen gjorts via handleden räcker det med att undvika ovanstående till följande dag. Ifall besvär uppstår från punktionsstället ska du kontakta hjärtstation.

20.08.2020 Sydänasema