Hjärtmuskelbiopsi görs i följande fall

  • När man misstänker en hjärtmuskelsjukdom.
  • Med jämna mellanrum efter hjärttransplantation för att utesluta en eventuell avstötning av det nya hjärtat.

Åtgärdens förlopp

Området vid halsen tvättas och täcks med sterila dukar. Efter lokalbedövning punkteras en ven på halsen genom vilken ett instrument förs ner till hjärtats högra kammare. Ca 4-6 provbitar tas från kammarväggen samtidigt som läkaren kontrollerar med en ultraljudsapparat att provbitarna tas från rätt ställe. Ingreppet tar ca en halv timme.

Provbitarna skickas för analys till transplantationslaboratoriet i Helsingfors, svaret kommer inom ca 1 vecka.

Utskrivning

Du får åka hem några timmar efter ingreppet.

06.03.2020 Redaktion_toimitus