Vid en hjärtinfarkt täpps ett kranskärl till och det uppstår syrebrist i den del av hjärtmuskeln som försörjs av kranskärlet. En långvarig syrebrist leder till en skada i hjärtmuskeln. Hjärtmuskelvävnad som dött kan inte återbildas utan den ersätts med bindväv.

Undersökningar:

När man misstänker en kranskärlssjukdom ordinerar läkaren olika undersökningar enligt de symtom som patienten uppvisar, t.ex.:

 • hjärtfilm och blodprover
 • belastningstest (cykeltest)
 • koronarangiografi (kontrastmedelsundersökning av kranskärlen)
 • hjärtultraljudsundersökning (echo)
 • hjärtperfusionsundersökning (isotopundersökning)

Behandling:

I första hand behandlas kranskärlssjukdomen med mediciner, såsom:

 • aspirinpreparat
 • kort- och långverkande nitropreparat
 • betablockerare, kalciumblockerare eller ACE-hämmare
 • statiner (kolesterolsänkande mediciner)

Vid svår kranskärlssjukdom kan man överväga att göra en ballongutvidgning av kranskärlen eller en bypass-operation.

Riskfaktorer:

Förutom läkemedelsbehandlingen är det viktigt att minska riskfaktorerna och ha en livsstil som skyddar hjärtat. Riskfaktorerna kan elimineras med:

 • hjärtvänlig mat
 • motion
 • rökstopp 
 • normal vikt
 • begränsat alkoholintag

  Info:

Hjärtskötare Helena Svahn ger mera information om allt som berör kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt samt om rehabilitering och hjärtkurser. Hon kan även ge information om hjärtföreningarnas verksamhet.

07.08.2017 Redaktion_toimitus