På Vasa Centralsjukhus (VCS) finns det hjärtinfarktjour sedan 4.11.2012. Det betyder att det på VCS är möjligt att dygnet runt, årets alla dagar - göra en kontrastmedelsundersökning av hjärtats kranskärl (sk. koronarangiografi) om det behövs. Samtidigt kan det göras en ballongutvidgning (PCI) om läkaren anser det nödvändigt. Läkaren som gör beslutet är specialiserad i hjärtsjukdomar (kardiolog).

För att skadan i hjärtmuskeln inte ska ge bestående men är det därför viktigt att den som misstänker en hjärtinfarkt så snabbt som möjligt söker hjälp. Detta sker tryggast genom att ringa efter ambulans (112).   

Man ska alltså inte vänta med att söka hjälp till följande morgonen eller över helgen. Ambulanspersonalen och hälsovårdscentralerna har fått föreskrifter om hur de ska agera i dessa fall. Det finns olika typer av hjärtinfarkter. Alla hjärtinfarkter kräver sjukhusvård men en del hjärtinfarkter kräver omedelbar vård i form av ballongutvidgning.

Ring ambulans (112)

  • om du får kraftiga bröstsmärtor som inte går över i vila. Bröstsmärtorna kan kännas mitt i bröstet på vänster sida men ibland också som en strålande känsla i käken, axlarna eller på ryggsidan där skulderbladen möts. Smärtorna kan också kännas högt upp i magen, uppe vid bröstbenet.
  • om bröstsmärtorna inte går över trots att du tagit nitro (under tungan eller spray) upprepade gånger, speciellt om snabbnitro tidigare hjälpt.
  • om du får kraftig andnöd som inte går över trots att du vilar.
  • om du plötsligt blir kallsvettig, matt och orkeslös och/eller vänster arm domnar (behöver inte nödvändigtvis förekomma klara bröstsmärtor).

Ambulanspersonalen tar en hjärtfilm (EKG) så fort som möjligt om de misstänker en hjärtinfarkt. EKG:t skickas elektroniskt (via mejl) till dejourerande kardiolog. Kardiologen gör beslut om eventuellt behov av jourmässig kranskärlsundersökning.

Under ambulansfärden mot sjukhuset kan personalen ge vissa mediciner ss. aspirin och andra bloduttunnande mediciner som kardiologen ordinerat via telefon. De kan dessutom vid behov ge syretillskott och smärtmedicin för att göra situationen lite lättare för patienten. I ambulansen finns också utrustning för livräddande åtgärder ifall att situationen skulle bli akut. Därför är det bättre att kalla på ambulans än att åka till sjukhus med personbil.

När beslut om jourmässig utredning gjorts är målet att det blodkärl i hjärtmuskeln (kranskärl) som eventuellt är tilltäppt ska öppnas inom två timmar. Vi har utvecklat vår verksamhet så att detta mål ska uppnås.

Därför ska ambulansen åka iväg till sjukhuset så snabbt som möjligt sedan vårdbeslutet gjorts.

Genom att nå ut till allmänheten med information om hur avgörande det är att snabbt söka hjälp, kan onödig hjärtmuskelskada och lidande undvikas.

Hjärtstation 24.2.2016/GC/MAV

06.03.2020 Redaktion_toimitus