Syftet med undersökningen:

En hjärtmonitor är en liten dosa som spelar in ett EKG som gör det möjligt att upptäcka rytmstörningar som uppträder sällan. Hjärtmonitorn avlägsnas i ett senare skede och senast efter 3år.

 

Åtgärdens förlopp:

Hjärtmonitorn implanteras under huden till vänster om bröstbenet, i trakten av I – IV revbenet. Lokalbedövning används för att bedöva snittstället. Såret sys fast med självsmältande stygn. Implantationen tar ca 60 minuter.

Efter implantationen programmeras hjärtmonitorn och patienten får samtidigt instruktioner i användningen av hjärtmonitorn .

 

Utskrivning:

Hemförlovning efter åtgärden.

 

Eftervård:

Ett vattentätt plåster får skydda såret i 1 dygn.Ett kirurgiskt sår skall ej röras på 24 timmar, om såret blöder skall kompress sättas ovanpå plåstret. Därefter skall plåstret avlägsnas och patienten får gå i duschen. Tvål eller duschmedel får inte användas på sårområdet. Duscha såret dagligen. Sårområdet torkas lätt med ren handduk. Bastubad skall undvikas i 2 veckors tid.

 

02.12.2015 VKSadmin