En hjärtmonitor är en liten dosa som spelar in ett EKG som gör det möjligt att upptäcka rytmstörningar som uppträder sällan. Hjärtmonitorn avlägsnas i ett senare skede och senast efter tre år.

 

Förberedelser hemma:

Duscha och ät morgonmål hemma på åtgärdsmorgonen. Morgonmedicinerna får tas som vanligt.

 

Förberedelser före åtgärden på hjärtstation:

Eventuell behåring på operationsområdet rakas bort. Området tvättas aseptiskt och täcks med sterila dukar.

 

Åtgärdens förlopp:

Hjärtmonitorn implanteras under huden till vänster om bröstbenet, i trakten av I – IV revbenet. Lokalbedövning används för att bedöva snittstället. Såret sys fast med självsmältande stygn. Implantationen tar ca 60 minuter.

Efter implantationen programmeras hjärtmonitorn och patienten får samtidigt instruktioner i användningen av hjärtmonitorn .

 

Utskrivning:

Hemförlovning efter åtgärden.

 

Eftervård:

Ett vattentätt plåster får skydda såret i ett dygn.Ett kirurgiskt sår skall ej röras på 24 timmar, om såret blöder skall kompress sättas ovanpå plåstret. Därefter skall plåstret avlägsnas och patienten får gå i duschen. Tvål eller duschmedel får inte användas på sårområdet. Duscha såret dagligen. Sårområdet torkas lätt med ren handduk. Bastubad skall undvikas i två veckors tid.

 

Kontaktuppgifter:

Pacemakerskötarens telefonnummer är (06) 213 6648. Telefontider är:

  • Måndag–tisdag, torsdag–fredag kl. 8:30–9:15
  • Onsdag kl. 14–14:45
01.06.2020 Sydänasema