Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat är oförmöget att förse kroppens olika organ med tillräcklig blodtillförsel. Hjärtsvikt orsakas alltid av en bakomliggande rubbning i hjärtats funktion eller annat problem som påverkar hjärtat. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är:

 • kranskärlssjukdom
 • blodtryckssjukdom
 • klaffel

Bakomliggande orsaker kan vara:

 • rytmrubbningar (långsam eller svag puls)
 • hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati)
 • hjärtmuskelinflammation

Symtom: 

Vanligt förekommande symtom vid hjärtsvikt är:

 • andnöd
 • rethosta
 • snabb puls
 • allmän trötthet
 • snabb viktökning
 • ökat urineringsbehov nattetid
 • svullnader i ben och buk

Undersökningar:

Undersökningar som görs för att fastställa den bakomliggande orsaken till hjärtsvikt är:

 • genomgång av riskfaktorer (släktbelastning, diabetes, blodtryck, kolesterol, tobak, alkohol m.m.)
 • klinisk undersökning; läkaren lyssnar på hjärta och lungor, kontrollerar eventuella svullnader
 • blodprov
 • hjärtfilm
 • lungröntgen
 • hjärtultraljudsundersökning (echo)

Målsättning:

Målsättningen vid hjärtsvikt är att förhindra att sjukdomen framskrider, förbättra livskvaliteten, lindra symtom, minska behovet av sjukhusvård och om möjligt att förebygga utveckling av hjärtsvikt.

Behandling:

Vid behandling av hjärtsvikt är det viktigt att kartlägga den bakomliggande orsaken till hjärtsvikt för att effektiv behandling skall kunna ges. Ibland behövs förutom läkemedelsbehandling och egenvård även göras en ballongutvidning, hjärtoperation eller sättas in en pacemaker.  

En god och regelbunden uppföljning hjälper till att upptäcka förändringar i måendet i tid och minska på sjukhusvistelser. Var uppmärksam på förändringar i måendet, kontrollera blodtryck, puls och vikt och förverkliga läkemedelsbehandlingen enligt ordination. Goda levnadsvanor och god egenvård förbättrar symtomen, förebygger försämring och förbättrar livskvaliteten.

Livsstilsråd:

Livsstilsråd som kan inverka på tillfrisknande och livskvaliteten är:

 • rökstopp
 • begränsat alkoholintag
 • viktnedgång vid svår övervikt
 • begränsat saltintag (ca 3-5 g/dygn)
 • begränsat vätskeintag (1,5-2 l /dygn) vid svåra symtom på hjärtsvikt med vätskeansamling och lågt natriumvärde i blodet
 • fysisk aktivitet i lämplig mängd och form
 • vila vid försämring eller vid infektionssjukdom
 • vaccinationer mot influensa och pneumokockinfektion

Info:

Till hjärtsviktskötare kommer man med remiss från läkare. Patienter med hjärtsvikt får handledning, stöd och uppföljning av  hjärtsviktskötaren som kan nås per telefon tre dagar i veckan: måndag, torsdag och fredag kl. 9.00-16.00, telefonnummer: (06) 213 4780.

15.01.2021 Hjärtavdelningen 2