Syftet med undersökningen

Med hjälp av IVUS undersöks kranskärlen från insidan med hjälp av ultraljud ifall kranskärlsröntgen (koronarangiografi) inte gett tillräckligt med information om förträngningarna.

Åtgärdens förlopp

Efter lokalbedövning sätts en kanyl i artären i ljumsken eller i handledsartären. Därefter förs en kateter upp till kranskärlets mynning och via den sätts sedan en IVUS-kateter in i det kranskärl man vill undersöka. Åtgärden är smärtfri och resultatet ses och analyseras genast.

Utskrivning

Ifall man gör en ballongutvidgning efter IVUS-undersökningen stannar du över natten på sjukhuset. I övriga fall hemskrivs du ev. redan på eftermiddagen eller kvällen. Efter undersökningen får du inte själv köra bil från sjukhuset. Reseintyg fås på begäran för tur- och returresan.

Eftervård

Om undersökningen gjorts via ljumsken är det skäl att i 5 dygn undvika att lyfta tungt, cykla, simma, bada bastu eller ta ett hett bad. Om undersökningen gjorts via handleden räcker det med att undvika ovanstående till följande dag. Ifall besvär uppstår från punktionsstället ska du kontakta hjärtstation.

26.02.2020 Redaktion_toimitus