Kardioversion görs på hjärtövervakningen (CCU) för reglering av hjärtrytmen.

Dagen före kardioversion

Tas laboratorieprov, hjärtfilm, thorax (om bilderna är äldre än 3 mån) och därefter går du till inremedicinska polikliniken för ett besök hos en sjukskötare.

Ifall du använder Digoxin:

Digoxin skall vara på paus dagen före kardioversionen samt tills åtgärden är utförd.

Övriga mediciner tas som vanligt. Från kl. 24.00 får du varken äta eller dricka dvs. du skall vara fastande.

Kardioversionsdagen

Du måste vara fastande tills kardioversionen är utförd. Ta heller inga morgonmediciner, dessa ges först efter åtgärden.

Ta med dig kallelsebrevet, sjukförsäkringskortet och Marevankort om du använder Marevan, om du använder Pradaxa, Eliquis eller Xarelto så ta med uppgifter om hur du tagit den medicinen och ev. recept.

Då du kommer till sjukhuset, kom direkt till hjärtövervakningen (CCU), E-flygeln våning 2 (E2) där tas du omhand av vårdpersonal.

På hjärtövervakningsavdelningen

Då du kommit till avdelningen byter du till sjukhusets kläder. Därefter kopplas du till hjärtövervakningsapparatur som hela tiden följer din hjärtrytm. I armen sticks en venkanyl. Via kanylen ges medicin under åtgärden.

Kardioversionen utförs 9-tiden. Åtgärden utförs av en inremedicinsk läkare. Narkosläkare är med och ger dig snabbverkande sövande medicin via venkanylen. Medicinen gör att du somnar en stund och du varken minns eller känner något av åtgärden. Du vaknar efter 5-15 minuter.

Efter kardioversionen är du kvar på avdelningen för observation minst 2 timmar.  Mediciner fortsätter enligt läkarordination.

Du får inte köra bil, cykla eller promenera hem pga. den givna narkosen. Du bör också arrangera så att någon är hemma hos dig några timmar efter hemkomsten.

Sjukhusräkningen skickas hem per post. Ifall du vill fråga något kan du ringa till inremedicinska polikliniken.

02.12.2015 VKSadmin