Syftet med kontraströntgenundersökning av kransartärerna (koronarangiografin) är att i röntgengenomlysning undersöka hjärtats kranskärl. På undersökningsdagens morgon är det bra attä ta en lätt frukost hemma, t.ex. gröt, yoghurt (ej smörgås eller frukt). Detta är också tilllåtet att dricka kaffe eller te. Morgonmediciner tas, om inte annat ordinerats (se under rubriken läkemedel).

 

Hjärtstationen kontaktas om den som skall undersökas:

  • tidigare haft kontrastmedelsreaktion eller har jod-allergi
  • har feber eller en infektion. En lindrig förkylning är inget hinder för undersökningen.

 

Undersökningens förlopp:

Undersökningen utförs via pulsådern i handleden eller i ljumsken under lokalbedövning. Den är med undantag av lokalbedövningen så gott som smärtfri. Med ett jodhaltigt kontrastmedel fotograferas kärlen. Efter angiografin görs beslut om vilken vård som passar bäst: medicinsk behandling,  ballongutvidgning eller hjärtoperation. Ballongutvidgningen görs vanligtvis direkt efter kontrastmedelsundersökningen. Ibland kan mindre besvär såsom lindrig blödning vid punktionsstället förekomma, men allvarliga komplikationer är ytterst sällsynta.

 

Utskrivning:

Utskriven sker samma kväll eller följande dag. Om man utskrivs redan samma kväll vore det önskvärt att ha någon med sig hemma på kvällen/natten. Efter undersökningen får man inte själv köra bil från sjukhuset. Sjukledighet skrivs för 2-7 dagar beroende på hur fysiskt tungt arbetets art.

 

Eftervård:

Om undersökningen gjorts via ljumsken är det skäl att i fem dygn undvik att lyfta tungt, cykla, simma, bada bastu eller ta ett hett bad. Om undersökningen gjorts via handleden undviks ovanstående till följande dag. Ifall besvär uppstår från punktionsstället skall man kontakta hjärtstation.

 

Läkemedel:

Aspirinpreparat (Primaspan, Aspirin, Aspirin Cardio eller Disperin) som är en viktig medicin vid kranskärlssjukdom ska inte pausas inför denna undersökning. Ta kontakt med hjärtstation om  Aspirin-preparat inte är i användning!

 

Ta kontakt till hjärtstation om Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana används!

 

  • Vätskedrivande mediciner (t.ex. Furesis, Diurex, Spiresis): Håll paus undersökningsdagen.
  • Antiinflammatoriska värkmediciner (t.ex. Burana, Arcoxia, Ibuprofen): Om möjligt pausa tre dagar före undersökningen (åtminstone undersökningsdagen).
  • Omega-produkter: Pausa fem dagar före åtgärden.
  • Diabetesmedicinerna som innehåller metformin (t.ex. Metforem, Diformin, Glucophage): Håll paus undersökningsdagen och dagen efter undersökningen. Vid behov hålls medicinen på paus upp till tre dagar. Ytterligare ordinationer ges i samband med utskrivning.

 

Diabetiker som använder insulinpump och/eller glukossensor: Röntgenstrålarna, som används under undersökningen/åtgärden, kan störa pumpens/sensorns funktion. Därför skall pump och sensor kopplas bort och reservsystemet med insulinpennor tas i bruk före undersökningen/åtgärden. Reservsystemet startas senast undersöknings-/åtgärdsdagens morgon och man fortsätter med reservsystemet hela undersökningsdagen. Därefter kan man övergå till ordinarie pumpbehandling. Vid oklarheter kan ansvariga diabetesskötaren på Vasa Centralsjukhus kontaktas.

 

Om insulinpenna, astmainhalator eller ögondroppar används, tas dessa med till sjukhuset. Övriga receptmediciner erhålls på sjukhuset.

29.11.2019 Sydänasema