Syftet med undersökningen:

Syftet med koronarangiografin är att i röntgengenomlysning undersöka hjärtats kranskärl.

 

Undersökningens förlopp:

Undersökningen utförs via pulsådern i handleden eller i ljumskvecket under lokalbedövning. Med ett jodhaltigt kontrastmedel fotograferas kärlen. Den är med undantag av lokalbedövningen så gott som smärtfri. Efter angiografin ger läkaren sin bedömning om vilket behandlingsalternativ som rekommenderas: medicinsk behandling, ballongutvidgning eller hjärtoperation.

Ibland kan mindre besvär såsom lindrig blödning vid punktionsstället förekomma, men allvarliga komplikationer är ytterst sällsynta.

 

16.08.2017 Redaktion_Toimitus