Syftet med kontraströntgenundersökning av kransartärerna (koronarangiografin) är att i röntgengenomlysning undersöka hjärtats kranskärl.

 

På undersökningsdagens morgon ska du äta en lätt frukost hemma, t.ex. gröt, yoghurt (ej smörgås eller frukt). Du får också dricka kaffe eller te. Ta dina morgonmediciner om inte annat ordinerats (se under rubriken läkemedel).

 

Ta kontakt till hjärtstation om du

  • tidigare haft kontrastmedelsreaktion eller har jod-allergi.
  • har feber eller en infektion. En lindrig förkylning är inget hinder för undersökningen.
  • om du är gravid. För att säkerhetsställa detta tar vi ett graviditetstest (blodprov) av alla kvinnor under 50 år.

 

Undersökningens förlopp:

Undersökningen utförs via pulsådern i handleden eller i ljumsken under lokalbedövning. Den är med undantag av lokalbedövningen så gott som smärtfri. Med ett jodhaltigt kontrastmedel fotograferas kärlen. Efter angiografin görs beslut om vilken vård som passar dig bäst: medicinsk behandling, ballongutvidgning eller hjärtoperation. Ballongutvidgningen görs vanligtvis direkt efter kontrastmedelsundersökningen. Ibland kan mindre besvär såsom lindrig blödning vid punktionsstället förekomma, men allvarliga komplikationer är ytterst sällsynta.

 

Utskrivning:

Du blir utskriven samma kväll eller följande dag. Om du utskrivs redan samma kväll vore det önskvärt att du har någon med dig hemma på kvällen/natten. Efter undersökningen får du inte själv köra bil från sjukhuset. Sjukledighet skrivs för 2-7 dagar beroende på hur fysiskt tungt arbete du har.

 

Eftervård:

Om undersökningen gjorts via ljumsken är det skäl att i fem dygn undvik att lyfta tungt, cykla, simma, bada bastu eller ta ett hett bad. Om undersökningen gjorts via handleden undviker du ovanstående till följande dag. Ifall besvär uppstår från punktionsstället ska du kontakta hjärtstation.

 

Läkemedel:

Aspirinpreparat (Primaspan, Aspirin, Aspirin Cardio eller Disperin) som är en viktig medicin vid kranskärlssjukdom ska inte pausas inför denna undersökning. Ta kontakt med hjärtstation om du inte använder Aspirin-preparat!

 

Ta kontakt till hjärtstation om du använder Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana!

 

  • Vätskedrivande mediciner (t.ex. Furesis, Diurex, Spiresis): Håll paus undersökningsdagen.
  • Antiinflammatoriska värkmediciner (t.ex. Burana, Arcoxia, Ibuprofen): Om möjligt pausa tre dagar före undersökningen (åtminstone undersökningsdagen).
  • Omega-produkter: Pausa fem dagar före åtgärden.
  • Diabetesmedicinerna som innehåller metformin (t.ex. Metforem, Diformin, Glucophage): Håll paus undersökningsdagen och dagen efter undersökningen. Vid behov hålls medicinen på paus upp till tre dagar. Du får skilda ordinationer vid utskrivningen.

 

Diabetiker som använder insulinpump och/eller glukossensor: Röntgenstrålarna, som används under undersökningen/åtgärden, kan störa pumpens/sensorns funktion. Därför ska du koppla bort pump och sensor och ta ditt reservsystem med insulinpennor i bruk före undersökningen/åtgärden. Du startar ditt reservsystem senast undersöknings-/åtgärdsdagens morgon och fortsätter med reservsystemet hela undersökningsdagen. Därefter kan du övergå till ordinarie pumpbehandling. Vid oklarheter kan du kontakta ansvarig diabetesskötaren på Vasa Centralsjukhus.

 

Om du använder insulinpenna, astmainhalator eller ögondroppar, så ber vi dig ta med dem till sjukhuset. Övriga receptmediciner erhålls på sjukhuset.

20.08.2020 Sydänasema