Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man ofta har yrselattacker eller svimningsanfall som uppstår på grund av för långa pauser mellan hjärtslagen. Långsam puls kan förorsaka trötthet och andfåddhet. Orken kan också försämras för att pulsen inte ökar normalt vid kroppsansträngning. De vanligaste orsakerna till för långsam puls är störningar i hjärtats retledningssystem, hjärtinfarkt, rytmstörningar eller mediciner som påverkar pulsen.

En pacemaker fungerar som ett "tändstift" för hjärtat. Den förhindrar att det uppstår alltför långa pauser mellan hjärtslagen. Beroende på val av pacemakersystem kan man ha en, två eller tre elektroder som stimulerar hjärtat. I pacemakerdosan finns pacemakerns programmerbara funktion (liten dator) och ett batteri vars hållbarhet varierar mellan 5-10 år. Pacemakerdosan är mindre än en tändsticksask till storleken och väger ca 20 g. Pacemakern är programmerad så att den fungerar endast vid behov. När pulsen sjunker för lågt ger pacemakern elektriska impulser via elektroderna som gör att hjärtat drar ihop sig.

Rytmstörningspacemaker (ICD) sätts åt patienter som har allvarliga rytmstörningar (kammartakykardi eller kammarflimmer).  Denna försöker avbryta rytmstörningarna med svaga snabba impulser eller om detta inte lyckas ger den en kraftig elstöt.

Patienter med mycket svår hjärtsvikt kan ha nytta av en biventrikulär (CRT) pacemaker.  Med denna strävar man till att få båda kamrarna att arbeta i takt för att förbättra hjärtats pumpförmåga.

Läkemedel

Ta kontakt med hjärtstation om du har antikoagulansbehandling (Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana).

Ta även kontakt med hjärtstation om du använder aspirinpreparat såsom Primaspan, Aspirin, Aspirin Cardio eller Disperin.

Om du använder Omega-3 (fiskleverolja) ska det pausas 5 dagar före pacemaker-åtgärd!

Om INR är på vårdnivå 2.0–3.0 pausas inte Marevan. Om INR är över 3.0 före åtgärden övervägs doseringsändring och byte av tiden.

Åtgärdens förlopp

Ta bort alla smycken, gå i duschen på morgonen hemma och tvätta också håret. På undersökningsdagens morgon ska du äta en lätt frukost hemma, t.ex. gröt, fil, välling (ej smörgås eller frukt). Du får också dricka kaffe eller te. Ta även dina morgonmediciner om inte annat ordinerats.

Observera redan då du kommer till sjukhuset att det är förbjudet att köra bil i minst tio dagar efter åtgärden, beroende på modellen av pacemaker.

En kanyl sätts in i ett blodkärl i armen. Antibiotika droppas profylaktiskt både före och efter åtgärden. Ingreppet utförs på hjärtstationen under lokalbedövning. Ingreppet är litet och är i allmänhet inte betungande för patienten. Under nyckelbenet görs ett ungefär fem centimeter långt snitt i huden, härifrån styrs pacemakerelektroderna via ett blodkärl (ven) till hjärtats högra förmak, högra kammare eller bådadera vid behov. Sen gör man en liten "ficka" under huden dit pacemakern placeras och såret sys fast. Pacemakern placeras oftast på vänster sida om man är högerhänt och på höger om man är vänsterhänt.

Efter ingreppet bör du vara sängpatient i 2 timmar. Smärtorna i operationssåret brukar vara lindriga när bedövningen släpper och avhjälps oftast med vanliga värktabletter.

Utskrivning

Du får åka hem dagen efter implantationen. Pacemakern kontrolleras före hemfärden. Vid hemfärden från sjukhuset får du ett pacemakerkort. I detta kort finns viktig information om pacemakern. Bär alltid detta kort med dig.

Sårvård

Såret sys oftast fast med resorberbar (självsmältande) tråd. Stygnen behöver då inte tas bort. Ifall såret är sytt med icke-resorberbar tråd skall stygnen tas bort efter 10 dagar på hälsocentralen. Undvik att använda snäva åtstramande kläder tills såret är ordentligt läkt.

Ett kirurgiskt sår skall ej röras på 24 timmar. Om såret blöder sätts kompresser ovanpå plåstret. Plåstret på såret avlägsnas efter två dygn och hudpartiet där pacemakern finns får duschas. Torka såret lätt med ren handduk. Inget plåster behövs efter detta, men om såret vätskar/blöder sätts ett nytt plåster på.

Efter två veckor eller när sårområdet är ordentligt läkt kan du bada bastu. Simning är tillåtet först fyra veckor efter åtgärden.

09.03.2020 Redaktion_toimitus