Syftet med åtgärden

Syftet med renal denervering är att behandla högt blodtryck som man inte lyckats sköta med mediciner. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för artärsjukdomar. Nervsystemet och njurarna spelar en viktig roll gällande blodtrycket. Genom att påverka nervbanor i njurartärerna (ablation) kan man få blodtrycket att sjunka märkbart. Effekten kommer dock inte genast utan under en längre tidsperiod.

Åtgärdens förlopp

Åtgärden utförs i lokalbedövning via pulsådern i ljumskvecket. Jodhaltigt kontrastmedel används för att fotografera njurartärerna. Under själva behandlingen känner de flesta patienter smärta men effektiv smärtlindring ges. Efter undersökningen förs du tillbaka till avdelningen.

Utskrivning

Du blir utskriven följande dag. Efter undersökningen får du inte köra bil från sjukhuset. Reseintyg fås på begäran för tur- och returresan.

Eftervård

Det är skäl att i 5 dygn undvika att lyfta tungt, cykla, simma, bada bastu eller ta ett hett bad. Dusch är tillåtet 1 dygn efter åtgärden. Ljumsken kan vara öm och lite rodnande en tid och du kan känna en liten uppsvullnad några veckor efter åtgärden. Ifall besvär uppstår från punktionsstället ska du kontakta hjärtstation.

06.03.2020 Redaktion_toimitus