Du har konstaterats ha störningar i hjärtrytmen, förmaksflimmer och därför planeras kardioversion (reglering av hjärtrytmen) med el-chock behandling. Åtgärden görs på hjärtövervakningsavdelningen E2. Efter åtgärden är du kvar på avdelningen för observation, ungefär 3 timmar. Du blir kallad till blodprov, EKG och vid behov även till lungröntgen från inremedicinska polikliniken och du får även tid till skötarens mottagning för information före åtgärden. Om pulsen känns regelbunden under väntetiden kontakta din hälsovårdscentral för ett EKG.

Den blodförtunnande medicinen (Marevan, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis) används för att förhindra uppkomsten av blodpropp- och hjärninfarkt/stroke som kan förorsakas av förmaksflimmer. En noggrann medicinering med blodförtunnande mediciner är viktig för att kardioversionen kan utföras så tryggt som möjligt. Efter kardioversionen fortsätter användningen av blodförtunnande mediciner i minst 4 veckor. Om du glömt att ta medicinen ta kontakt till kö skötaren tel (06) 213 2633.

Marevan-medicinen

Före kardioversionen skall INR-värdet ha varit i balans i (över 2) minst 3 veckor. Under den tiden skall INR-prov tas minst en gång i veckan. INR-prov och Marevan-doser ordineras från den egna hälsovårdscentralen (eller arbetshälsovården). Ta Marevan-kortet (eller Marevan-doseringen och INR-värden) med när du kommer på kardioversion.

Pradaxa-medicinen

Medicinen bör tas regelbundet 2 gånger om dagen. Bekanta dig med uppföljningsblanketten och ta den med när du kommer för kardioversion. Kardioversionen kan göras efter 4 veckor om medicinen använts regelbundet.

Xarelto-medicinen

Medicinen bör tas regelbundet en gång om dagen, vid måltid. Ta med uppföljningsblanketten när du kommer för kardioversion. Kardioversion kan göras efter 4 vk om medicinen använts regelbundet.

Eliquis-medicinen

Medicinen bör tas regelbundet 2 gånger om dagen. Ta med uppföljningsblanketten när du kommer för kardioversion. Kardioversion kan göras efter 4 vk om medicinen använts regelbundet.

Har du frågor, ta kontakt till inremedicinska polikliniken.

02.12.2015 VKSadmin