Högersidig katetrisering görs då man vill veta mer om hjärtats tryck och blodcirkulation på högra sidan av hjärtat. Det är oftast fråga om medfödda eller förvärvade hjärtfel. Man vill med hjälp av undersökningen uppskatta svårighetsgraden av hjärtfelet, t.ex. hur trång en klaff är eller avgöra om patienten är lämpad för hjärttransplantation.

Vid undersökningen mäts blodtrycket i lungartärens blodkärl, höger förmak och kammare. Man tar också blodprov för att mäta blodets syremättnad. Då man misstänker hål i hjärtats mellanvägg sprutas ett märkämne (cardio-green) in i blodomloppet och man kan uppskatta hålets (shuntens) storlek med hjälp av den kurva som datorn ritar på skärmen.

Undersökningen är relativt enkel och riskfri för patienten. Vanligen punkteras venen i ljumsken och genom kanylen förs en kateter med hjälp av röntgengenomlysning till hjärtats högra sida och till lungartären.

 

02.12.2015 VKSadmin