Varför utförs undersökningen

Ultraljudsundersökning av hjärtat ser man hur hjärtat är uppbyggt och dess funktion. Man kan ej utesluta kranskärlssjukdom med denna undersökning eftersom kransartärerna ej syns. Däremot får man riklig information om hjärtklaffarnas och hjärtmuskelns tillstånd.

Undersökningstid

Undersökningen är ofarlig och räcker ca 1/2 - 1 timme.

Inga förberedelser behövs.

Använd inte parfymer eller rakvatten när du kommer till undersökningen!

02.12.2015 VKSadmin