Iaktta huden kring implantationsstället. Ta kontakt med pacemakerskötaren om huden börjar rodna, svälla, börjar kännas stram, blir öm eller om du får likadana symptom som före implantationen.

De första 3-4 veckorna efter implantationen bör man undvika tungt arbete och höga lyft/sträckning av armen på den opererade sidan för att inte riskera att elektroderna rubbas ur sitt läge. Därefter har elektroderna fastnat ordentligt och man kan röra sig fritt och fortsätta att leva ett fullständigt normalt liv.

Komplikationer

De vanligaste tidiga komplikationerna är: 

  • blodutgjutning som visar sig som ett blåmärke i anslutning till operationssåret
  • rubbat elektrodläge som leder till att pacemakern inte fungerar
  • infektion i pacemakerfickan

 

Pacemakern inverkar inte på användande av läkemedel för dina eventuella andra sjukdomar. Berätta dock alltid att du har pacemaker vid besök hos läkare och tandläkare, likaså om du får fysikalisk eller kosmetisk behandling så att du kan få lämplig behandling.

Uppföljning och kontroll av pacemakern

Pacemakerns funktion uppföljs med regelbundna mätningar på pacemakermottagningen vid inremedicinska polikliniken. Den första kontrollen sker vanligtvis efter ca 3 månader och därefter kontinuerligt med 1-2 års mellanrum.

Vid besök på pacemakermottagningen kontrolleras endast pacemakerns funktion och inställning, detta och eventuell omprogrammering tar ca 15-30 minuter. Om du har andra åkommor eller medicinska problem, behöver förnya recept etc. måste du därför kontakta hälsocentralen eller privatläkare.

Resor

Du kan resa fritt. Flygplatsernas metalldetektorer skadar inte pacemakern men metallen som ingår i pacemakern kan få detektorerna att alarmera. Detta kan tillfälligt påverka pacemakern när du passerar kontrollen. Du kan därför gå vid sidan om och visa upp pacemakerkortet åt säkerhetspersonalen på flygplatserna.

Elektrisk apparatur

En pacemaker är känslig för starka magnetiska och elektriska fält. Att utföra elreparationer i bilmotorn är inte att rekommendera. Du kan däremot utan risk använda vanlig hushållsutrustning, mikrovågs-ugnar, värmedynor, fjärrkontroller, datorer o s v, bara de är hela. Magnetröntgenundersökning (MRI) görs endast i yttersta nödfall om man har pacemaker, en kardiolog skall alltid konsulteras inför en sådan undersökning. 

Användning av mobiltelefoner

En mobiltelefon kan i extrema fall tillfälligt störa pacemakerns funktion, den bör därför inte placeras närmare än 20 centimeter från pacemakerdosan. Förvara telefonen vid bältet eller i handväskan, inte i bröstfickan. När du pratar i telefonen ska du hålla den vid örat på den motsatta sidan av pacemakern för att minska risken för störningar.

 

Kontaktuppgifter

Om du får problem eller om du är osäker angående något som gäller pacemakern är du välkommen att ta kontakt med pacemakerskötaren, telefonnummer (06) 213 6648. Pacemakerskötarens telefontider är:

  • Måndag–tisdag, torsdag–fredag kl. 8:30–9:15
  • Onsdag kl. 14–14:45

 

20.08.2020 Sydänasema