Syftet med åtgärden

Ytliga insuffisientta venstammar som går på låret eller på vaden kan behandlas. I vissa fall kan också insuffisienta perforanter (kärl mellan djupa och ytliga vener) behandlas. Väldigt slingrande, ytliga eller små vener kan man inte åtgärda.

Åtgärdens förlopp

Operationen görs dagkirurgiskt. Via ett litet hudsnitt förs katetern in i den insuffisienta venen med hjälp av ultraljudsledning.  Det område som skall  behandlas bedövas innan själva ablationen (värmebehandlingen) görs. RF- eller laserkatetern åstadkommer värme-energi inuti venväggen, så att kärlet trombotiseras och slutligen krymper ihop.

Åtgärden görs oftast i lokalbedövning

Bedövningen av huden och den ytliga venen känns som tunna nålstick, och räcker cirka 20 minuter. Själva värmebehandlingen förorsakar oftast ingen smärta och räcker cirka 10 minuter.

Ifall patienten har ymnigt med åderbråck på båda benen, kan man överväga att göra åtgärden i allmän anestesi eller ryggmärgsbedövning. Detta ökar dock risken för att få djup ventrombos eller annan anestesikomplikation.

Säkerhetsammanfattning

Liksom med alla andra åtgärder, är det också möjligt att få komplikationer efter RF- eller laserbehandling.  Åtgärden anses dock vara trygg, speciellt när man jämför med en vanlig öppen operation eller skumbehandling. Mycket sällsynta komplikationer är brännskada på huden, djup ventrombos, lungemboli och infektion.

Eftervård

Efter behandlingen appliceras en lång stödstrumpa av kompressionsklass 2, enligt individuella mått. Skaffa i god tid före ingreppet lårlängd måttbeställda kompressionsgrad 2 medicinska stödstrumpor. Ifall man planerat behandling på bägge benen krävs två stödstrumpor.Strumpan används oftast en vecka kontinuerligt efter åtgärden, varefter strumpan kan lämnas bort. Användning av knälång stödstrumpa dagtid kan dock minska på postoperativ värk och minska risken för att få nya åderbråck.

Redan följande dag kan man leva ett normalt liv, men de första två veckorna bör man undvika tung fysisk ansträngning. Över 4 timmar långa flygresor bör undvikas i ett par veckors tid. Mild värk kan förekomma 1-4 veckor, till vilket man kan ta vanliga värkmediciner.

Sjukledighet räcker oftast 1-2 dagar, men ifall lokala åderbråcksexcisioner görs samtidigt är behovet av sjukledighet cirka en vecka.

Blånader förekommer vanligtvis på det behandlade området, men dessa försvinner inom ett par veckor. Ibland kan uppkomma en strang under huden, p.g.a. att kärlet har krympt ihop, men detta samt bruna färgförändringar på huden försvinner oftast med tiden, kan räcka 1-6 månader.

Ytliga kvarblivna åderbråck kan skötas med skumbehandling, i samband med poliklinisk kontroll 1-3 månader efter RF- eller laserbehandlingen.

Fördelar med metoden

  • Inga stora operationsärr (mindre värk, blånader och infektioner). Lokala åderbråck kan borttas från små hudsnitt.
  • Oftast lokalbedövning
  • Ingen övernattning på sjukhuset
  • Effektivt och ger bra slutresultat, jämförbart med vanlig operation
  • Litet behov av sjukledighet
  • Få risker, komplikationer sällsynta
  • Patienttillfredställelse bättre än efter vanlig operation.

Nackdelar med metoden

  • Det kan uppkomma pigmentation (brun färgförändring) på det behandlade området. Oftast övergående, men kan ta flera månader.
  • Långtidsresultat (över 5 år) ännu ej kända

Kontaktuppgifter

Kärlkirurgiska polikliniken, Vasa centralsjukhus

Telefontid: må-fre kl 14.00-15.00

Tfn 06 213 1534

06.03.2020 Redaktion_toimitus