En patient som genomgått en by-passoperation i benen går på kontroller på kirurgiska polikliniken under tre års tid.

 

Kontrollbesöken är följande:

 

-         1 månad efter operation hos kärlskötare och läkare

-         3 och 6 månader efter operation hos kärlskötare

-         1 år efter operation hos kärlskötare och läkare

-         därefter en gång i halvåret turvis hos endast kärlskötare och hos både kärlskötare och läkare tills två  år har gått från operationen

 

Vid varje kontrollbesök mäter skötaren blodtrycket i benen o armar (ABI) och by-passkärlet kontrolleras med ultraljud (DD). Målsättningen med uppföljningen är att upptäcka eventuella förträngningar i by-passen innan de utvecklas till ett totalt stopp. Det är det bästa sättet att undvika att de symptom som ursprungligen ledde till operation återkommer.

 

Om du plötsligt får besvär med värk eller kyla i det opererade benet ber vi att du genast tar kontakt med kärlskötarna på kirurgiska polikliniken, tel. 213 1522

16.08.2017 Redaktion_Toimitus