En patient som genomgått en by-passoperation i benen går på kontroller på kirurgiska polikliniken under två års tid.

 

Kontrollbesöken är följande:

 

-         1 månad efter operation hos kärlskötare och läkare

-          Därefter hos kärlskötare
           - 3 månader efter operation
           - 6 månader efter operation
           - 1 år efter operation
           - 1,5 år efter operation
           - 2 år efter operation

 

Vid varje kontrollbesök mäter skötaren blodtrycket i benen och armar (ABI) och by-passkärlet kontrolleras med ultraljud (DD). Målsättningen med uppföljningen är att upptäcka eventuella förträngningar i by-passen innan de utvecklas till ett totalt stopp. Det är det bästa sättet att undvika att de symptom som ursprungligen ledde till operation återkommer.

 

Om du plötsligt får besvär med värk eller kyla i det opererade benet ber vi att du genast tar kontakt med kärlskötarna på kirurgiska polikliniken, tel. 06 213 1532 eller 06 213 1534.

16.09.2021 Kirurgian poliklinikka 5