Venografi av venerna vid axelområdet

Syftet med undersökningen

Vid venografi undersöks venerna vid axelområdet (t.ex. inför pacemakerinsättning)

Förberedelser hemma

På morgonen före ankomsten till sjukhuset får du äta morgonmål och ta dina morgonmediciner som vanligt.

Om du är allergisk mot kontrastmedel (jod) ska du ta kontakt med hjärtstation. 

Förberedelser före åtgärden

En kanyl sätts i armbågsvecket och premedicinering ges på avdelningen.

Åtgärdens förlopp

Kontrastmedel sprutas genom kanylen till vensystemet från armbågsområdet till axelregionen och blodådrorna filmas med röntgenstrålar. Undersökningen räcker ca ½ timme. 

Utskrivning

Du får fara hem samma dag.

Eftervård

Undersökningen kräver ingen eftervård.

06.03.2020 Redaktion_toimitus