Venografi av venerna vid axelområdet

 

Syftet med undersökningen:

Vid venografi undersöks venerna vid axelområdet (t.ex. inför pacemakerinsättning)

 

Förberedelser hemma:

På morgonen före ankomsten till sjukhuset får du äta morgonmål och ta dina morgonmediciner som vanligt.

Om du är allergisk mot kontrastmedel (jod) ska du ta kontakt med hjärtstation. 

 

Förberedelser före åtgärden:

En kanyl sätts i armbågsvecket och premedicinering ges på avdelningen.

 

Åtgärdens förlopp:

Kontrastmedel sprutas genom kanylen till vensystemet från armbågsområdet till axelregionen och blodådrorna filmas med röntgenstrålar. Undersökningen räcker ca ½ timme. 

 

Utskrivning:

Du får fara hem samma dag.

 

Eftervård:

Undersökningen kräver ingen eftervård.

02.12.2015 VKSadmin