Dagsljus-PDT (Photodynamic therapy) används som behandlingsmetod på aktiniska keratoser. Dagsljus-PDT har den fördelen att smärtan som är förbunden med den klassiska PDT-behandlingen kan nästan helt elimineras medan effekten är densamma. 

Behandlingen påbörjas med att solskyddscreme smörjs på området som ska behandlas samt på övrig hud som inte är täckt av kläder. Efter 15 minuter skrapar läkaren hudområdet som ska behandlas lätt med en kyrett och medicinsalva appliceras lokalt.

Senast inom 30 minuter bör du gå ut i dagsljuset och stanna där 2-2,5 timme för att få full effekt av behandlingen. Måste du gå in bör det räcka högst 5 min., annars ökar risken för smärtor i det behandlade området. Efter 2-2,5 timme tvättas överflödig medicinsalva bort. Resten av dagen bör du undvika solsken. 

Efter behandling med dagsljus-PDT kan det uppstå rodnad, lindrig svullnad, klåda, blåsor samt små sår som försvinner inom 1-2 veckor. Ingen egentlig eftervård behövs. Vätskar såret kan du sätta ett förband som ska tas bort så fort som möjligt. Huden får tvättas normalt och även bastu är tillåten. 

PDT-behandlingen skyddar inte för framtida skador. Hud som är utsatt för riklig ultraviolett strålning har benägenhet att få förändringar. Därför är det viktigt att skydda huden mot sol även i fortsättningen.   

Dagsljus-PDT kan utföras från april till september, mulet väder är inget hinder, men vid regn kan behandlingen inte utföras. Som alternativ finns då den klassiska PDT-behandlingen som utförs genom att huden skrapas lätt med en kyrett, medicinsalva smörjs på hudförändringen och patienten väntar tre timmar innan huden belyses med rött ljus i 10 min./område.

 

02.08.2017 Hudpolikliniken