Behandlingen används mot ytliga hudtumörer och förstadier till hudcancer.

Förberedelser

Reservera tillräckligt med tid för behandlingen, cirka 4–5 timmar.

Det finns två olika sätt att behandla hudförändringar med PDT

  • Traditionell behandling med rött ljus

Fotodynamisk terapi (PDT) görs vanligtvis genom att huden skrapas, Metvix–salva smörjs på hudförändringen.

Behandlingens förlopp

Läkaren skrapar vid behov hudområdet lätt med en kyrett, sen läggs medicinsalvan (Metvix) på. Huden täcks med en plasthinna. Salvan får verka i 3 timmar och sedan belyses området med ett rött specialljus, ungefär 10 minuter per område.

  • Dagsljus–PDT

Som alternativ kan man även utföra dagsljus–PDT på aktiniska keratoser. Dagsljus–PDT har den fördelen, att smärtan som är förbunden med den klassiska PDT–behandlingen, nästan helt kan elimineras medan effekten är densamma.

Behandlingens förlopp

Läkaren skrapar hudområdet som ska behandlas och Metvix–salva appliceras lokalt.

Senast inom 30 minuter blir du visad ut i dagsljusrummet och där bör du stanna 2–2,5 timme för att få full effekt av behandlingen. Måste du gå in bör det räcka högst 5 minuter, annars ökar risken för smärtor i det behandlade området. Efter behandlingen tvättas överflödig Metvix–salva bort. Undvik om möjligt solljus på det behandlade hudområdet under 48 timmar.

Eftervård

På det behandlade området kan det uppstå rodnad, lindrig svullnad, klåda, blåsor samt små sår som försvinner inom 2–3 veckor. Det är ett tecken på behandlingens effekt och att tillfrisknandet har börjat.

Ingen egentlig eftervård behövs. Vätskar såret kan du sätta ett förband som ska tas bort så fort som möjligt. Huden får tvättas normalt och bastu är tillåten när huden helnat. Området är vanligtvis extra känsligt för solljus några månader efter behandlingen.

Observera

PDT-behandlingen skyddar inte mot framtida skador. Hud som är utsatt för riklig ultraviolett strålning har benägenhet att få förändringar. Därför är det viktigt att skydda huden mot sol även i fortsättningen.

11.02.2021 Hudpolikliniken