För att utreda orsaken till dina besvär har epikutantest ordinerats. Epikutantest är ett lapptest som pågår 4-5 dygn och kräver 3 besök till hudpolikliniken. Varje besök debiteras med poliklinikavgift.

Observera följande före undersökningen:

  • Duscha föregående kväll eller på morgonen före testen. Efter duschen får inga salvor smörjas på testområdena (rygg, armar, lår).
  • Undvik solbad, solarium och ljusvård 4 veckor före testet eftersom solbränd hud försvagar testets tillförlitlighet.
  • Läkemedel: Kortisonsalvor och andra inflammationshämmande salvor till exempel Elidel och Protopic får inte användas på testområdena 5 dygn före, eftersom de gör testen mindre tillförlitlig. Om du använder kortisontabletter bör du kontakta hudpolikliniken.
  • Om du är gravid kan tester inte göras.

Undersökningens förlopp

Epikutantest utförs så att det i första hand på ryggen (eventuellt armarna eller låren) fasttejpas olika testämnen. Testlapparna tas bort efter 2 dygn i samband med testkontrollen som görs på hudpolikliniken. Slutgranskning sker 4-5 dagar efter att testet påbörjats och görs av läkare. Under testets gång kan du få rodnad och klåda på ett eller flera ställen där testlapparna suttit. Undvik att skrapa dessa områden.

För att öka tillförlitligheten i undersökingen bör du tänka på följande:

  • Området där testlapparna blivit fästa bör hållas torrt under hela testen.
  • Undvik allt sådant som framkallar svettningar.
  • Undvik skavning av testområdet så att testlapparna inte lossnar.
  • Utsätt inte testområdet för sol.
  • Om testlapparna delvis lossnar på något ställe kan du fästa dem med hudtejp på det ursprungliga stället.
  • Undvik ömtåliga kläder. Testämnen kan ge kläderna bestående fläckar. Eventuellt bör användning av BH undvikas, på grund av att den skaver.
11.02.2021 Hudpolikliniken