Epikutantest är ett lapptest som pågår 4-5 dygn och kräver 3 besök till hudpolikliniken. 

Testet utförs genom att det på ryggen, armarna eller låren fasttejpas olika testämnen. Testlapparna tas bort efter 2 dygn i samband med testkontrollen som görs på hudpolikliniken. Slutgranskning sker 4-5 dagar efter att testet påbörjats och görs av läkare. Under testets gång kan det uppstå rodnad och klåda på ett eller flera ställen där testlapparna suttit. Undvik att skrapa dessa områden.

Observera följande före undersökningen 

  • Duscha föregående kväll eller på morgonen före testen. Efter duschen får inga salvor smörjas på testområdena (rygg, armar, lår).
  • Undvik solbad, solarium och ljusvård 4 veckor före testet eftersom solbränd hud försvagar testets tillförlitlighet.
  • Läkemedel: Kortisonsalvor och andra inflammationshämmande salvor t.ex. Elidel och Protopic får inte användas på testområdena 5 dygn före, eftersom de gör testen mindre tillförlitlig. Om du använder kortisontabletter bör du kontakta hudpolikliniken.
  • Om du är gravid eller ammar kan tester inte göras.  

För att öka tillförlitligheten i undersöknigen bör du tänka på följande

  • Området där testlapparna blivit fästa bör hållas torrt under hela testen.
  • Undvik allt sådant som framkallar svettningar.
  • Undvik skavning av testområdet så att testlapparna inte lossnar.
  • Utsätt inte testområdet för sol.
  • Om testlapparna lossnar på något ställe kan du fästa dem med hudtejp på det ursprungliga stället. Ifall du med säkerhet inte vet var det ursprungliga stället är och ifall någon testlapp lossnat helt är det säkrast att inte fästa dem.
  • Undvik ömtåliga kläder. Testämnen kan ge kläderna bestående fläckar. Eventuellt bör användning av BH undvikas, p.g.a. den skaver.

Poliklinikavgift erläggs för varje besök.

06.03.2020 Redaktion_toimitus