Ljusbehandling kompletterar den medicinska vården vid flera kroniska hudsjukdomar såsom atopiskt eksem, psoriasis och lichen (rödlave). Behandlingen ges även mot ljuskänslighet, nässelutslag och klåda.  

Ljusbehandlingen grundar sig på ultraviolett strålning, som påverkar hudcellernas ämnesomsättning och dämpar inflammationen i huden. 

Vid läkarbesök ordineras ljusbehandlingen, som ges i Vasa, Kristinestad eller Jakobstad. Efter avslutad ljusbehandling bokas ett nytt läkarbesök om det behövs.

Behandlingen planeras individuellt. Vid behandlingen tas i beaktande patientens hudtyp samt eventuell medicinering. Ljuset ges i liten dos i början och ökas beroende på hudens reaktion. 

Vid behandlingsbesöket 

  • Informera skötaren om alla mediciner ni använder. 
  • Man får använda bassalvor före ljusbehandling. 
  • Använd inte makeup, rakvatten, parfymer eller deodorant innan ljusbehandlingen, eftersom ovannämnda kemikalier kan i samband med ljusbehandlingen irritera och missfärga huden. 
  • Djuprengöring av kosmetolog ska inte göras föregående dag eller samma dag som ljusbehandling ges. 
  • Kontaktlinser bör tas bort eller så förstärks skyddsglasögonen med aluminiumfolie. 
  • Ljusbehandling ges inte av kosmetiska orsaker eftersom långvarig behandling föråldrar huden och risken för hudtumörer ökar. 
  • Män som går i ljusbehandling bör skydda könsorganen under behandlingen. 
  • Ljusbehandling ges inte åt alkoholpåverkade personer. 
  • Solariumbesök är förbjudet under pågående ljusbehandlingsperiod.  

UVB–ljusbehandling är ett kortvågigt ultraviolett ljus (280–320 nanometer). UVB–ljusbehandling ges åt  personer med hudsjukdomar som förbättras eller blir bra under den ljusa årstiden. UVB kan även användas som förebyggande vård åt personer som lätt får soleksem. 

PUVA–behandling är en kombination mellan medicin som gör huden ljuskänslig och långvågig ultraviolett–A–strålning (320–400 nm)(UVA). Huden görs ljuskänslig genom att till badvattnet tillsätta medicin (bad–PUVA) eller smörja med medicinsalva (salva–PUVA). Efter detta ges UVA–ljus.

PUVA–behandling ges inte åt gravida 

Bad–PUVA kan ges som helbad, fotbad eller handbad. Badtiden är 15 minuter. Badvattnet skall täcka samma hudparti varje gång. Undvik att få badvattnet i ansiktet, därför att medicinen gör huden ljuskänslig och detta kan leda till missfärgning av huden. 

I salva–PUVA  smörjs medicinsalva på de ställen som skall behandlas. Salvan får verka i 30–60 minuter varefter den torkas bort och UVA–ljus ges. Salvan får bara smörjas på de ställen som ska behandlas. 

Viktigt under PUVA–behandling: Skydda de behandlade områdena från solljus under hela behandlingsperioden och ännu en vecka efter avslutad behandling. Medicinen gör huden ljuskänslig en längre tid och du kan bränna dig i solljus. Använd handskar på händerna vid utevistelse samt också vid bilkörning för bilrutorna släpper igenom UVA–ljus. 

Eventuella hudreaktioner som uppstått efter ljusbehandlingen bör rapporteras till skötaren följande gång. 

Behandlingen kan torka ut huden något, därför är det bra att huden smörjs med parfymfri bassalva också efter behandlingen. Kortisonsalva eller annan vårdsalva smörjs vid behov efter ljusbehandling. 

Skydda huden mot sol under behandlingen. Solens ljusstrålar tränger igenom tunna kläder och kan bränna huden. Fönsterglas släpper igenom UVA–strålar. 

För besök hos läkare uppbärs vanlig poliklinikavgift. Ljusbehandlingen ges i serier, vanligtvis 15–20 gånger/serie och för det uppbärs serievårdsavgift (för första ljusbehandlingen poliklinikavgift). Vårdbesöket innehåller ordinerad ljusbehandling, bassalva, eventuell annan lokalbehandling samt information.

Av barn under 18 år uppbärs avgift för första ljusbehandlingsbesöket (poliklinikavgift) och hemkommunen står för resten av seriekostnaden.

För uteblivet, icke annullerat besök uppbärs en avgift.

 

18.02.2021 Hudpolikliniken