PDT-behandling (Photodynamic therapy) används mot ytliga hudtumörer och förstadier till hudcancer. 

Behandlingen räcker 4-5 timmar.

Läkaren skrapar vid behov hudområdet lätt med en kyrett, sen läggs medicinsalva på. Huden skyddas från sol med ett täckande förband. Salvan får verka i 3 timmar och sen belyses området med specialljus, ungefär 10 min./område. 

Vid behov kan det behandlade området täckas/skyddas en kort tid med t ex ett lätt förband. 

Efter behandling med PDT rodnar huden och det kan förekomma blåsor och ytliga sår som bildar sårskorpa. Det är ett tecken på behandlingens effekt och att tillfrisknandet har börjat. 

Det behandlade hudområdet kan tvättas normalt med vatten. Bastubad bör undvikas tills huden är hel. 

Det tar normalt 2-4 veckor för huden att tillfriskna efter PDT-behandling. Huden bör skyddas för ljus tills den har tillfrisknat. Området är vanligtvis känsligt för solljus några månader efter behandling. 

PDT-behandlingen skyddar inte för framtida skador. Hud som är utsatt för riklig ultraviolett strålning har benägenhet att få förändringar. Därför är det viktigt att skydda huden mot sol även i fortsättningen.

 

06.03.2020 Redaktion_toimitus