Pricktest är en grundundersökning vid utredning av omedelbar allergi. Testen kan göras på människor i alla åldrar. Testen utförs inte på gravida kvinnor. 

Pricktest utförs på frisk hud. Starkt solbad och ljusbehandling inverkar negativt på testresultatet. 

För att resultatet ska vara tillförlitligt bör antihistamintabletter vara på paus minst fem dygn före testen. Läkemedel som innehåller antihistaminer är bl.a. mediciner mot allergi och klåda. Övriga läkemedel som har liknande verkan, är olika antidepressiva mediciner och smärtmediciner. En eventuell paus av dessa mediciner bör diskuteras med remitterande läkare eller med hudpoliklinikens personal. 

Det är även skäl att diskutera användning av kortisontabletter på förhand.

Inhalerad astmamedicin och nässpray påverkar inte testresultatet.

Kortison–, pimekrolimus– och takrolimussalvor bör inte användas på två dygn före testen. På testdagen får man inte heller använda några andra salvor på armarna och huden ska vara ren och torr. 

Pricktesten utförs så, att på insidan av armen droppas de ämnen som ska testas, testämnen införs i huden med ett litet stick av en lansett. Resultatet avläses efter 15 minuter. 

Ett positivt testresultat behöver inte betyda allergi och ett negativt testresultat kan inte utesluta allergi. Därför utvärderar vårdande läkare alltid testresultatet i förhållande till förhandsuppgifter och symptom.

18.02.2021 Hudpolikliniken