1. Sätt medicin i medicinkoppen              
 2. Skruva ihop koppen med locket
 3. Sätt fast munstycket
 4. Sätt fast slangens ena ände i kompressorn och den andra i medicinkoppen

När du börjar inhalera medicinen

 1. Koppla kompressorn till eluttag
 2. Knäpp på apparaten (0® I)
 3. Sätt munstycket ordentligt in i munnen och andas medicindimman lugnt, in och ut, tills medicinen är slut.
 4. Stäng sedan av kompressorn och dra bort slangen från den. Sätt igång kompressorn en liten stund så att eventuell fukt blåses bort.
 5. OBS! Kompressorn får gå högst 15 min i sträck.

Rengöring

 1. Skölj munstycket, locket och medicinkoppen efter varje användning under rinnande vatten. Låt lufttorka.
 2. Torka av kompressorn 1x/vecka med fuktig trasa.
 3. Diska munstycket, locket 1x/vecka med hett vatten och diskmedel.
 4. Låt torka ordentligt innan du sätter ihop delarna.
 5. Kompressorns grovfilter (svart) kontrolleras en gång per månad. Ifall det är dammigt skölj under rinnande vatten och torka.
 6. Spiran lämnas för service 1x/år, samma månad som du fått den.

Om spiran ej fungerar

Kontrollera att alla delar är ordentligt ihop satta så att luften aj pyser ut på fel ställe. Om fortsättningsvis problem, kontakta:

Rehabiliteringshandledare

Lungpolikliniken

15.04.2021 keuhkopoliklinikka 3