Mera uppgifter om astman får du här:

Hengitysliitto

Allergi- och astmaförbundet

Käypä hoito

 
Medicinering:

  • borsta tänderna
  • ta eventuell öppnande medicin, vänta 15 minuter
  • ta vårdande medicin
  • skölj munnen

PEF-blåsning:

  • diagnostisk PEF (görs med öppnande medicin)
  • kontroll-PEF

Astmakontroller

När kontrollerna överflyttas från centralsjukhusets lungpolikliniken till hälsovårdscentralen, bör patienten själv beställa nästa kontrolltid till hälsovårdscentralen.

15.04.2021 keuhkopoliklinikka 3