Mera uppgifter om astman får du här:

Hengitysliitto >>

Allergi- och astmaförbundet >>

Käypä hoito >>

 
Medicinering:

  • borsta tänderna
  • ta eventuell öppnande medicin, vänta 15 minuter
  • ta vårdande medicin
  • skölj munnen

PEF-blåsning:

  • diagnostisk PEF
  • kontroll-PEF

Astmakontroller

När kontrollerna överflyttas från centralsjukhusets lungpolikliniken till hälsovårdscentralen, bör patienten själv beställa nästa kontrolltid till hälsovårdscentralen.

14.08.2017 Redaktion_Toimitus