Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en sjukdom, som försämrar lungornas kapacitet och där luftrören är förträngda. Sjukdomen är vanligtvis symptomfri i början av sjukdomen.

Symptom

De första symptomen är vanligtvis långvarig hosta, så kallad "tobakshosta". När man hostar lösgörs det slem ur lungorna särskilt på morgonen. Det är också vanligt att ha andnöd. I början kommer symptomen vid kraftig ansträngning och senare när sjukdomen har framskridit förorsakar och en liten ansträngning kraftig andnöd.

Vad orsakar förträngning i luftrören?

  • tobaksrökning
  • damm i inandningsluften
  • luftföroreningar
  • ovanliga ärftliga sjukdomar

Kronisk obstruktiv lungsjukdom behandlas med

  • mediciner
  • motion
  • syrgasbehandling

Tilläggsinformation

15.04.2021 keuhkopoliklinikka 3