Det finns två olika typer av sömnapné, obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) samt central sömnapnésyndrom. Det som skiljer är de bakomliggande orsakerna. Symtom och behandling är dock liknande.

Snarkning, och då gärna kraftiga snarkningar, är något som ofta likställs med sömnapné. Snarkning är ett vanligt förekommande symtom till sjukdomen, men det är inte alla sömnapnoiker som snarkar.

 Undersökningar:

  • sömnregistrering på klinisk neurofysiologiavdelning

Behandlingsalternativ:

  • lägesbehandling/tennisbollbehandling
  • apnéskena
  • operation
  • C-PAP / A-PAP -behandling

Mera information om sömnapnén får du via

Somnapne >>

Hengitysliitto >>

15.04.2021 keuhkopoliklinikka 3