1. Undersökningens syfte

Undersökningens syfte är att utreda andningsuppehåll under sömnen (apneér) och andra andnings störningar under sömnen. Störningarna kan bero på t.ex. förträngning i övre luftvägarna.

2. Förberedelser

Veckan före undersökningen bör man sova så regelbundet som möjligt. Man bör även undvika större mängder alkohol. Undersökningskvällen får man inte alls använda alkohol. De läkemedel som er läkare ordinerat använder ni enligt anvisning.

Tag med en tunn t-skjorta eller liknande, som ni kan sova med under natten. Registreringsapparaten placeras utanpå T-skjortan.

3. Undersökningens utförande

Registreringsapparaten registrerar bl.a. andningen, läge, hjärtfrekvens och blodets syrehalt under natten. Registreringen förbereds på centralsjukhus, eftermiddagen före registreringsnatten. Apparaturen fästs utanpå T-skjortan. Efter förberedelsen kan man röra sig normalt och registreringen sker hemma i den egna sängen. Registreringen stör just inte den normala sömnen.

Följande morgon returneras apparaten.

4. Beakta

Förberedelserna tar ca ½ timme och registreringen från kvällen till morgonen.

Vid förhinder meddela lungpolikliniken snarast möjligt!

15.04.2021 keuhkopoliklinikka 3