Namn och socialskyddssignum ________________________________________________

 

I samband med ______ skopin  ___/___ 20__  kl ____  har Era slemhinneförändringar behandlats med Argongas och diatermi (svag elström).

Ni bör undvika tunga ansträngningar och lyft under en veckas tid för att området skall hinna helna.

 

Mediciner som getts: ___________________ kl ______

                                  ___________________  kl ______

                                  ___________________  kl ______

 

Födointag på åtgärdsdagen: __________________________________________
 
Dagen efter åtgärden kan Ni äta normalt.

 

Ta kontakt till centralsjukhuset ifall Ni får

  • temperaturstegring
  • blodiga uppkastningar
  • hård smärta i bröstkorgen eller i magen
  • svaghetskänsla.

Ni kan ta kontakt till Vasa centralsjukhus kirurgiska polikliniken vardagar kl 8 – 15, tfn 06 213 4544. 

 Övriga tider till akuten 06 213 1310 eller till växeln 06 213 1111.

 

 

 

11.12.2015 kirurgiska polikliniken 1