Syftet med åtgärden

Hemorrojder är en vanlig ändtarmssjukdom och den vanligaste orsaken till blödning. Hemorrojderna kan vara inre hemorrojder, som täcks av tarmens slemhinna, eller yttre hemorrojder som täcks av huden.

Behandlande läkaren har vid undersökningar konstaterat att det bästa vårdalternativet är gummibands-ligatur behandling.

Förberedelser

Gummibandsbehandlingen förutsätter ingen speciell diet eller tarmtömning.

Åtgärdens förlopp

Ingreppet görs polikliniskt och förutsätter ingen bedövning. Hemorrojderna snörs åt med hjälp av gummiband, som appliceras med ett speciellt instrument. Vanligtvis behandlas 2-3 hemorrojder per gång. Vid behov upprepas behandlingen om ca 4 veckor.

Eftervård

Efter gummibands appliceringen kan det uppträda en lindrig smärta eller fyllnadskänsla, detta kan kännas i ett par dagar efter åtgärden.  Hemorrojderna skrumpnar och faller av efter 5-10 dygn, då kan en liten blödning förekomma.  Vid behov mot smärta kan ni använda apotekets receptfria mediciner. 

 Åtgärden inverkar vanligen inte på aktiviteter i det dagliga livet.

 Om hård ihållande smärta förekommer, ta kontakt till kirurgiska polikliniken 06 213 1522 eller under jourtid till jourpolikliniken 06 213 1310.

12.08.2020 Kirurgian poliklinikka 2