1. Patienten får efter operationen skriftlig och muntlig information om uppföljningen av sjukdomen. Patienten får instruktion  att ta kontakt om följande symptom uppträder: blod i avföringen, förstoppning, eller förändrad tarmfunktion, buksmärta, långvarig hosta, blodhosta, avmagring. Om nya symptom så tilläggsundersökningar och eventuella åtgärder.

 

2.Uppföljning på VCS enbart om operationen varit kurativ (Dukes A-C) och patientens allmäntillstånd tillåter ny operation eller onkologisk behandling. I annat fall allmän uppföljning på hälsocentralen.

 

3. Kontroller på sjukhuset eller på hälsovårdscentralen (t.ex. Jakobstad): Colonoscopi helst innan operationen, i annat fall inom 3 mån postoperativt total colonoskopi och polypborttagning. Vid rectum och rectosigmoideumcancer sigmoideoskopi 6 månader postoperativt. Vid både rectum och coloncancer görs första uppföljningscolonoskopin ett år efter operationen, efter detta med 3-5 års mellanrum. Hos patienter med Dukes B och C görs helkropp CT ett år efter operationen. Vid Dukes A skall minst 12 lymfkörtlar vara undersökta.

 

4. Kontroller på hälsocentralen: CEA och pvk kontroller först med 3 månaders mellanrum tills två år postoperativt, efter detta med 6 månaders mellanrum fram till fem år efter operationen. Blodproven tas via egna hälsocentralen och granskas på hälsocentralen. Om CEA värdet stiger över 4.7 är brådskande tilläggsundersökningar på centralsjukhuset indicerade.

 

5. Enligt skild bedömning vid behov tilläggsundersökningar som avviker från uppföljningsschemat.

 

Uppföljningsschema  

1 mån              VCS    PVK, CRP

3 mån              Hvc     PVK, CEA

6 mån              Hvc     PVK, CEA (RectumCa: VCS, sigmoideoskopi)

9 mån              Hvc     PVK, CEA

1 år           VCS, hvc   PVK, CEA, colonoskopi, helkropp CT (ej Dukes A)

1 år 3 mån       Hvc     PVK, CEA

1 år 6 mån       Hvc     PVK, CEA

1 år 9 mån       Hvc     PVK, CEA

2 år                  Hvc     PVK, CEA

2 år 6mån        Hvc     PVK, CEA

3 år                  Hvc     PVK, CEA

3 år 6mån        Hvc     PVK, CEA

4 år           VCS, hvc   PVK, CEA, colonoskopi

5 år                  Hvc     PVK, CEA

 

Patienter som behandlats för rectum och coloncancer hör till riskgrupp för att få en ny cancer. Efter 5 år av uppföljning fortsätter colonoskopikontroller med 3-5 års mellanrum tills patienten är cirka 75 år.

24.01.2017 kirurgiska polikliniken 1