Colon transittime -undersökning

 Fullvuxna patienter undersöks för att t.ex. diagnostisera hypomotilitet/nedsatt funktion i tarmen.

 SITZMARKS R -kapseln innehåller 24 röntgenpositiva ringar.

 På söndagen under undersökningsveckan tas en kapsel med vatten via munnen. Kapseln sväljs hel.

 På fredagen samma vecka (eller enligt ordination) görs röntgenöversikt av buken för att kontrollera kvarliggande ringar.

 Under undersökningsveckan får patienten inte använda avföringslaxativ, -lavemang eller -suppositorier.

11.12.2015 kirurgiska polikliniken 1