Hudvård

Ni kan avlägsna kompresserna dagen efter ingreppet och duscha. Huden runt stomin skall torkas ordentligt. Lägg på nya kompresser om det behövs.

Slangen får inte snurras!

Ni kan bada bastu och simma en vecka efter att Duodopasonden satts.

Stopp-plattan

Stopp-plattan ovanpå bukväggen hålls ganska spänt mot huden i 2 veckor, den tid som kanalen från bukväggen till magsäcken formas. Förtätningen hindrar att magsäckens innehåll läcker ut i den fria bukhålan. Om stramheten orsakar smärta, kan ni vid behov ta smärtstillande medicin. Om smärtan är intensiv, kontakta er Duodopa kontaktskötare eller jourpolikliniken.

Lätta på stopp-plattan först med 0,5 cm efter 3 till 7 dygn efter ingreppet.

Den andra gången man lättar på stopp-plattan är två veckor efter att sonden lagts in, så att slangen rör sig fritt 0,5 cm i lodrät riktning. Då säkerställs att stopplattan som ligger i magsäcken inte spänner för hårt mot magslemhinnan.

Senare justeras stopp-plattans spänning om den blir lös eller efter möjliga viktförändringar.

Anvisningar vid problemsituationer

Stopp i sonden

Spola Duodopasonden såsom Duodopa kontaktskötaren har informerat. Ni kan också ringa till centralsjukhusets stomiskötare.

Hudproblem

Rodnad eller blodsprängdhet. Behandla med luftbad och hudskydd tex Bepanthen salva. Syrareglerande mediciner vb. Betadine får inte användas.

Överväxt av inre slemhinna behandlas vb med lapis på stomipolikliniken.

Läckage av magsäckens innehåll

Täta till den yttre stopp-plattan mot huden (om inget varigt sekretläckage förekommer).

Smärta, varig sekretbildning och rodnad vid stomiroten

Stopp-plattan har möjligen dragit sig för hårt in i magslemhinnan eller i sin kanal. Kan vara möjligt symptom på infektion.

Om huden kring stomin hela tiden är rodnande, ömmande, svullen och/eller varigt sekret kommer upp ur stomiöppningen eller blodigt maginnehåll kommer upp i näringssonden, kontakta er läkare eller kontaktsjukskötare.

Vasa centralsjukhus

Stomiskötare: tel 06 213 1538 vardagar kl. 8-15

Akutpolikliniken: tel 06 213 1310

Avdelning E5: tel 06 213 2812

06.03.2020 Redaktion_toimitus