Syftet med undersökningen

Med hjälp av undersökningen fås information om gall- och bukspottkörtelgångarnas anatomi samt om eventuell infektion, förträngning eller något annat problem samt eventuellt orsaken till dessa. Man kan även göra vårdåtgärder i samband med undersökningen, t.ex. avlägsna gallvägsstenar, öppna förträngningar samt ta provbitar.


Förberedelser


Du blir kallad till dagavdelningen på undersökningsdagens morgon.
Du får inte äta eller dricka efter kl. 24 kvällen innan. Vänligen fyll i förhandsuppgiftsblanketten och ta den med till avdelningen.

Du kan ta de viktigaste morgonmedicinerna (t.ex. hjärt-, blodtryck-, astma- och epilepsimediciner) tidigt på morgonen med liten mängd vatten. Diabetes-medicin får du inte ta.
Om du använder blodförtunnande medicin eller antitrombotisk medicin, t.ex Marevan, Pradaxa, Xarelto, Plavix, Clopidogrel, Brilique, Efficient, Klexane, Fragmin, Innohep ta kontakt med kirurgiska polikliniken, tfn 06 213 1525 för särskild information.

Om du använder insulin försöker vi ordna undersökningen tidigt från morgonen. Förändringar i din insulindosering kan dock bli aktuell eftersom du ska vara oäten före undersökningen. Eftersom du skall vara oäten är det tryggast att du tar med dig morgoninsulindosen till avdelningen. På avdelningen sätts sockerdropp åt dig och du får ta halva dosen insulin. Använder du tabletter tar du dem inte på undersökningsmorgonen.

Före undersökningen tas blodprov dagen före på egen hälsovårdscentral eller på undersökningsdagen på dagenheten. I enlighet med STUKS bestämmelser ska graviditet uteslutas hos kvinnor i fertil ålder innan de genomgår en strålundersökning av buken eller bäckenet. För att utesluta graviditet bör ett blodprov tas.

På dagavdelningen genom en kanyl, som sätts i armen, ges intravenöst dropp och antibiotika för att förebygga infektion. Vanligen ges också ett anti-inflammatoriskt/smärtstillande stolpiller.


Undersökningen


En gastrokirurg gör undersökningen på röntgenavdelningen med två sjukskötare, en röntgenskötare och anestesigrupp. Du ligger på undersökningsbordet nästan på mage, ansiktet vänt åt höger. Om du vill kan svalget bedövas med svalgbedövning. Anestesi-gruppen ser till att du får tillräckligt med lugnande och smärtstillande medicin. Det böjliga endoskopet förs via munnen ner genom magsäcken till tolvfingertarmen, där gallgången och bukspottkörtelgången mynnar. Via instrumentet förs sedan en tunn plastslang ned så att kontrastvätska kan sprutas in i gallvägarna och/eller bukspottkörtelgången. Mängden av strålning du får från undersökningen är vanligen ganska liten. Undersökningen tar vanligen 20 - 40 minuter, men behövliga åtgärder kan förlänga undersökningstiden.


Eftervård


Efter undersökningen uppföljs ditt hälsotillstånd på dagavdelningen för eventuella biverkningar eller komplikationer. P.g.a. givna mediciner kan du vara sömnig och måste förbli sängliggande tills medicinverkan har försvunnit. Lindriga magsmärtor förekommer nästan alltid efter undersökningen.
Du bör berätta hur du mår för personalen. ERCP-undersökningen kan medföra en liten risk för komplikationer (t.ex. bukspottkörtelinflammation, gallvägsinflammation, blödning). Om komplikation uppstår brukar denna kunna behandlas med mediciner och vätskebehandling på avdelning.

Ifall du mår bra, får du äta ett lätt mellanmål cirka två timmar efter undersökningen. Ungefär efter fyra timmar tas blodprov på dagenheten (på bäddavdelningen tas på lab. rondtider). Svaret inverkar på när du blir utskriven.

Du blir utskriven samma kväll eller följande dag. Om du blir utskriven samma dag behöver du ha någon som hämtar dig, eftersom du inte får köra själv. Om utskrivningen sker följande dag flyttas du över natten till kirurgiska bäddavdelningen, varifrån utskrivning sker då du mår bra. Eventuell kontrolltid får du efter utskrivningen.


Kontaktuppgifter


Ifall du har frågor angående undersökningen kan du ta kontakt med kirurgiska polikliniken må-to kl. 14- 15, tfn 06 213 1525. Vi svarar gärna på dina frågor.

12.08.2020 Kirurgian poliklinikka 2