Allmänt

Gallstenssjukdomar orsakas av att ämnen som är lösta i gallan utfälls och bildar konkrement (sten). Stenbildningen kan äga rum överallt i gallvägarna, men oftast sker den i gallblåsan. Sjukdomen är en typisk välfärdssjukdom och förekommer 2-3 gånger mera hos kvinnor än hos män. Bidragande orsaker till uppkomsten av gallsten är fetma, ämnes-omsättningsstörningar, arvsanlag, kosten och hormonella faktorer

Laparascopisk galloperation (LCC)

En gallsten som ger symptom bör alltid avlägsnas genom operation. Laparoskopisk galloperation har på 90-talet blivit den vanligaste formen av ingrepp. För dig är detta en skonsam metod med kort vårdtid, endast några små snitt i buken och just ingen konvalesenstid alls.

Förbesök på preoperativa polikliniken Y2

 • Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.
 • Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder
 • Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen
 • Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket
 • Du träffar kirurgen samt anestesiläkaren samt vid behov fysioterapeuten
 • Besöket räcker 2 – 4 timmar.  Efter besöket får du fara hem

Telefonsamtal dagen före operationen

 • På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon.
 • Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Operationsdagen

 • På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid.
 • Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen
 • När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Efter operationen

 • När operationen är över förs du till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelningen. Om ditt mående tillåter, kan du genast på operationsdagen komma upp samt röra dig enligt mående, du får även dricka liten mängd vätskor
 • Genast följande morgon får du stiga upp och röra dig enligt vad du orkar
 • Du får också äta fritt, fettfattig mat
 • Sårsmärtorna är i allmänhet obetydliga, men du får effektiv smärtmedicin när du så behöver
 • Att duscha går bra, sårtejpen skyddar såren

Hemfärden

 • Hemfärden sker vanligtvis efter kl. 13.00 på 1:a dagen efter operationen
 • Du kan röra dig fritt, motionera och lyfta saker enligt vad du orkar
 • Du får äta som vanligt, men undvik i en månads tid, födoämnen som vållat besvär före operationen. Därefter kan du själv pröva dig fram till en lämplig meny
 • Duscha får du, men bastubad först efter stygnborttagningen. Stygnen borttaget på hälsovårdscentralen
 • Sjukledigheten varar i regel ca 1 vecka
 • Recept på eventuella mediciner får du vid utskrivningen
 • En skriftlig sammanfattning (epikris)av vårdperioden hemsändes
06.03.2020 Redaktion_toimitus