Allmänt

Vid gastroskopi undersöks matstrupen, magsäcken och delar av tolvfingertarmen med ett böjligt instrument. Ofta tas även vävnadsprover i samband med undersökningen, som vanligen räcker 5-15 minuter. 

Förberedelser

Magsäcken måste vara tom vid undersökningen och du bör vara oäten sex timmar före undersökningen. Vatten kan du dricka fram till två timmar före undersökningen. Dina mediciner kan du ta med vatten senast två timmar före undersökningen. Har du tablettbehandlad diabetes rekommenderar vi att du tar din morgondos diabetesmediciner först efter undersökningen. För personer med insulinbehandlad diabetes försöker vi ordna undersökningstid direkt från morgonen, och morgonens insulindoser kan då tas direkt efter undersökningen. Använder du syradämpande mediciner bör du pausa dessa en vecka före undersökningen. I enstaka fall kan lugnande medicin ges i samband med undersökningen, och det är då olämpligt att köra bil mera den dagen.

Hur går undersökningen till?

Före undersökningen sprejas lokalbedövning i svalget för att dämpa kväljningsreflexerna. Vid undersökningen ligger du på vänster sida. En bitring placeras mellan tänderna för att skydda instrumentet. Undersökningen gör inte ont men kan upplevas obehaglig. Du kan andas normalt genom mun eller näsa.

Efter undersökningen

Läkaren som gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt och vid behov får du recept på lämplig medicin. Om vävnadsprover skickats för mikroskopisk undersökning, kommer svaret först efter några veckor. Du kan äta och dricka normalt efter att bedövningen i svalget släppt, vilket tar ca. 30 minuter.

Anmäl dig till polikliniken minst 15 min. före utsatt tid. Avbokning av poliklinikbesök bör göras senast två dagar före besökstiden. För ett outnyttjat och icke-annulerat besök debiteras en avgift.

Vid annullering och frågor kontakta endoskopienheten vardagar kl. 13-14 på nummer (06) 213 2650.

 

06.03.2020 Redaktion_toimitus