Syftet med undersökningen

Undersökningen görs för att utreda orsak till magbesvär.  Dessa kan bero på matstrups-, magsäcks- eller tolvfingertarmsproblem.

Förberedelser

Magsäcken måste vara tom inför undersökningen. Du skall vara oäten 6 timmar före undersökningen.  Du får inte dricka 2 timmar före undersökningen.

Mediciner

Om du använder exempelvis syrahämmande mediciner (Nexium, Zolt, Losec, Omeprazol, Somac, Pantoprazol, Lansoprazol eller Pariet) bör du ha 1 veckas medicinpaus innan undersökningen.

OBS! Om du blivit ordinerad någon av ovannämnda mediciner på grund av t.ex. magsår, skall du inte hålla någon paus.

Diabetesmediciner skall du inte ta före undersökningen! Ta med diabetesmedicinen till sjukhuset, så får du ta dem efter undersökningen.

Andra mediciner kan du ta tillsammans med vatten senast två timmar före undersökningen.

Undersökningens förlopp

Före undersökningen får du en medicin som minskar luftbubblorna i magsäcken, detta för att läkaren skall kunna se bättre. För att underlätta undersökningen för dig så sprayar vi vid behov lokalbedövning i svalget. Ifall du vet att du är allergisk mot bedövningsmedel, bör du meddela detta åt oss före undersökningen.

Du ligger på vänstra sidan när undersökningen görs. Du kan andas som vanligt hela tiden. Undersökningen görs med en kameraförsedd slang som förs ner till magsäcken via munnen. Med hjälp av undersökningsinstrumentet (gastroskopet) kan läkaren undersöka slemhinnan i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. Genom gastroskopet kan man också ta vävnadsprover (biopsier) för mikroskopisk undersökning och genomföra olika behandlingar. 

Bortsett från lätta obehag vid själva nedsväljningen av instrumentet, brukar undersökningen inte medföra några besvär. Vid undersökningen blåses luft genom instrumentet ner i magsäcken. Rapning under och efter undersökningen är därför vanlig och ofarlig.

Hela undersökningen brukar räcka ca 5 – 10 minuter.

Efter undersökningen

Efter att undersökningen är avslutad får du besked om vad undersökningen visade. Resultatet från undersökningen av tagna provbitar kommer efter 4 – 6 veckor.  Läkaren meddelar dig när provsvaren av provbitarna har kommit. Vid behov får du även recept på lämplig medicin

 Om du fick bedövning före undersökningen bör du inte äta eller dricka förrän efter 30 minuter. Om det togs provbitar vid undersökningen bör du äta eller dricka något riktigt kallt (t.ex. glass).

Särskilda föreskrifter – gastroskopi

Ta kontakt med undersökningsenheten, om du har

  • diabetes. Om du använder insulin försöker vi ordna undersökningen tidigt på morgonen. Förändringar i din insulindosering kan dock bli aktuell eftersom du bör vara oäten sex timmar före undersökningen. Ta kontakt till din diabetesskötare v.b. Använder du tabletter tar du dem inte på undersökningsmorgonen, utan ta med dem till sjukhuset. Du kan ta dem efter undersökningen.
  • blodförtunnande eller antitrombotisk medicin, t.ex. Marevan, Pradaxa, Xarelto, Plavix, Clopidogrel, Brilique, Efficient, Klexane, Fragmin, Innohepvill vi gärna veta varför du använder dessa mediciner. Det kan bli aktuellt med justering av medicindosen inför undersökningen.
  • konstgjord  klaffprotes eller blodkärlprotes. Har du en konstgjord klaffprotes eller blodkärlsprotes kan du eventuellt behöva antibiotika i samband med undersökningen (s.k. endocarditprofylax). Kom ihåg att meddela om du har penicillinallergi ifall du behöver antibiotika.
  • om du har insjuknat i endocardit någon gång (bakterieinfektion i en hjärtklaff). Du kan eventuellt behöva antibiotika i samband med undersökningen. Kom ihåg att meddela om du har penicillinallergi, ifall du behöver antibiotika.
  • om du håller glutenfri diet och kommer på en gastroskopi för att diagnostisera ev. glutenöverkänslighet. För att med säkerhet kunna konstatera celiaki behöver du ha ätit helt vanlig kost i två månader före undersökningen.
  • om du har någon smittofarlig sjukdom (HIV, Hepatit) eller någon multiresistent bakterieinfektion (MRSA, VRE, ESBL) eller Clostridium difficle, ta kontakt till undersökningsenheten.

Tel 06-213 4544 mån. - tors. kl. 8-9

28.02.2020 Redaktion_toimitus