Allmänt


Vid gastroskopi undersöks matstrupen, magsäcken och delar av tolvfingertarmen med ett böjligt instrument. Ofta tas även vävnadsprover i samband med undersökningen, som vanligen räcker 5 – 15 minuter.

Förberedelse


Magsäcken måste vara tom före undersökningen. Du skall vara oäten 6 timmar före undersökningen. Du får inte dricka 2 timmar före undersökningen.

Om du kommer på en gastroskopi för att diagnostisera glutenöverkänslighet behöver du ha ätit spannmålsprodukter i två månaders tid före undersökningen.


Mediciner


Om du använder exempelvis syrahämmande mediciner (Nexium, Zolt, Losec, Omeprazol, Somac, Pantoprazol, Lansoprazol eller Pariet) bör du ha 1 veckas medicinpaus innan undersökningen.

OBS! Om du blivit ordinerad någon av ovannämnda mediciner på grund av magsår, skall du inte hålla någon paus.

Diabetesmediciner skall du inte ta före undersökningen! Har du tablett-behandlad diabetes rekommenderar vi att du tar din morgondos diabetesmediciner först efter undersökningen. För personer med insulinbehandlad diabetes försöker vi ordna undersökningstid direkt från morgonen, och morgonens insulindoser kan då tas direkt efter undersökningen. Ta kontakt till din diabetesskötare vid behov.

Använder du blodförtunnande eller antitrombotiska läkemedel (t.ex Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana, Plavix, Clopidogrel, Brilique, Effient, Klexane, Fragmin, Innohep) observera följande:

[ ] du kan fortsätta använda blodförtunnande/antitrombotiska läkemedel
[ ] du bör pausa blodförtunnande/antitrombotiska läkemedel XX timmar eller XX dagar före undersökningen.

Andra mediciner kan du ta tillsammans med vatten senast två timmar före undersökningen. Primaspan behöver du inte pausa före undersökningen!


Undersökningens förlopp


Före undersökningen får du en medicin som minskar luftbubblorna i magsäcken, detta för att läkaren skall kunna se bättre. För att underlätta undersökningen för dig så sprayar vi lokalbedövning i svalget för att dämpa kväljningsreflexerna. Du kommer att få tandskydd munnen, och du kan andas via munnen eller via näsan. Du ligger på vänster sida och läkaren för en kameraförsedd slang ner till magsäcken via munnen. Det gör inte ont men kan upplevas obehaglig. Vid undersökningen blåses luft genom instrumentet ner i magsäcken. Rapning är därför vanlig men ofarligt.

Efter undersökningen


Läkaren som gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt och vid behov får du recept på lämplig medicin. Resultatet av tagna provbitar kommer efter 4 – 6 veckor. Om du fick svalgbedövning bör du inte äta eller dricka förrän efter 30 minuter. Om det togs provbitar vid undersökningen bör du äta eller dricka något riktigt kallt (t.ex. glass).

Anmäl dig till polikliniken minst 15 min. före utsatt tid. Avbokning av poliklinikbesök bör göras senast två dagar före besökstiden. För ett outnyttjat och icke-annullerat besök debiteras en avgift.

Ifall du undrar över något, ta kontakt med din egen undersöknings enhet!

Kirurgiska polikliniken skopienheten: må-to kl 8-9 tel 06 213 4544
Inremedicinska polikliniken skopienheten: må-fre kl 13-14 tel 06 213 2650

12.08.2020 Kirurgian poliklinikka 2