Patientinstruktioner för tunntarmskapselendoskopi på inremedicinska polikliniken

Följ instruktionerna noga och fullständigt, så säkerställer du bästa möjliga resultat från kapselendoskopin av tunntarmen.

Instruktioner för patienter som ska genomgå kapselendoskopi 

Kapselendoskopi är en undersökning, med vars hjälp man får videobilder i färg från matsmältningskanalen. Kapselendoskopi lämpar sig bäst för undersökning av tunntarmen. Den ersätter inte endoskopi av magsäcken (gastroskopi) och tjocktarmen (colonoskopi).

Den här undersökningen innebär att du ska svälja en liten kapselkamera (av samma storlek som en stor vitamintablett), som på naturlig väg passerar genom matsmältningssystemet samtidigt som kameran tar bilder av tarmarna.

Kapselkameran sänder bilderna till en mottagare som är fäst i ett bälte som du bär runt midjan. Undersökningen tar ca 12 timmar.

Kapseln är av engångstyp och kommer ut med avföringen. I de sällsynta fall då den inte gör det måste den tas bort på endoskopisk eller kirurgisk väg.

För att läkaren ska erhålla så exakt information som möjligt av undersökningen ombeds du följa nedanstående instruktioner.

Förberedelser inför undersökningen:

 • Håll paus med järnmedicin en vecka före undersökningen. Övriga mediciner får du använda normalt.
 • Det är nödvändigt att magen och tarmen är tom före undersökningen. Till lunch dagen före undersökningen får du äta flytande kost (ska ej innehålla fasta matbitar), till middag kan du dricka klara drycker t.ex. vatten, saft, kaffe, te eller kött/grönsaksbuljong.
 • Kvällen före undersökningen, kl. 18-21-tiden påbörjar du tarmtömning med två liter Colonsteril.

Följ föreskrifterna som kommer med medlet. Du får hämta tömningsmedlet gratis från din egen hälsocentral. Bor du i Vasaområdet får du hämta det från inremedicinska polikliniken.

Du får inte äta något 12 timmar före undersökningen.

 • Du får inte dricka något på 6 timmar före undersökningen, men dina morgonmediciner får du ta med lite vatten, senast 2 timmar före undersökningen (kl. 6 på morgonen). Du ska dock inte ta dina Pentasa-tabletter.
 • Om du är diabetiker och använder medicin, ta kontakt till tel. 213 2657 för vidare instruktioner.
 • Undvik att röka undersökningsdagen.

Undersökningens förlopp:

Undersökningen börjar ca kl. 8.00.

 • Ett bälte sätts runt din midja och ansluts till en liten dator. Datorn sätts i en liten väska som du bär med axelrem. 
 • Bältet sätts ovanpå kläderna. Bär därför en tunn t-shirt eller dylikt längst mot kroppen.
 • Du sväljer kapselkameran med lite vatten. Kapselendoskopiundersökningen varar cirka 12 timmar. De första timmarna av undersökningen sker på polikliniken, därefter får du avlägsna dig från polikliniken.
 • När du svalt kapselkameran ska du inte dricka eller äta på 2 timmar. Efter 2 timmar får du dricka klara vätskor och efter 4-6 timmar får du äta en lätt lunch.
 • Undvik all ansträngande fysisk aktivitet under undersökningen. Lätt kroppsrörelse rekommenderas dock.
 • Utsätt inte undersökningsenheten för direkt, starkt solljus.
 • Du får inte själv ta bort apparaturen eller ta av bältet helt under undersökningens gång. Du ska inte utsätta den för slag, stötar eller häftiga rörelser. Föreskrifter för avslutande av undersökningen ges på polikliniken.
 • Ovanliga känningar och reaktioner antecknas på undersökningsblanketten, som du får i samband med att undersökningen påbörjas.
 • Sedan du svalt kapseln är du kvar på polikliniken tills den kommit in i tunntarmen, då får du åka hem. Fram till att kapseln utsöndrats, ska du undvika att vistas i närheten av starka elektromagnetiska fält, t.ex. sådana som avges av magnetundersöknings-apparater, amatörradiosändare.

När kapselendoskopin är slutförd

 • Återkom till inremedicinska polikliniken på den överenskomna tiden för återlämning av utrustningen.

Efter undersökningen:

 • Du får äta och dricka normalt.
 • Kapseln kommer vanligen ut med avföringen. Observera när den kommer ut. Kapseln behöver inte tas till vara. Om du inte är säker på att den kommit ut eller om du börjar få magsmärtor, illamående eller andra avvikande magbesvär, ta kontakt till tel. 213 2657 må-fre kl 9-10 eller till akutmottagningen övrig tid på dygnet.
 • Magnetundersökning är förbjuden tills kapseln kommit ut. Om du genomgår en dylik medan kapseln befinner sig i kroppen kan det resultera i skador på tarmkanalen eller i bukhålan.
25.02.2020 Redaktion_toimitus